Se Midtnytt 20.55

Kveldens nyheter fra Trøndelag ved programleder Alf Skille.