Se Midtnytt 18:50

Nyheter fra Trøndelag ved programleder Alf Skille