Se Midtnytt 18.50

Nyheter fra Trøndelag ved Kristin Agerlie. I kveld blir det blant annet litt om ungdom og prestasjonspress og en bonde som likevel får bygge kårbolig på gården.