Se Midtnytt 18.50

TV-nyheter fra Trøndelag

Siste nytt fra Trøndelag ved Grete Thobroe