Se Midtnytt 18.50

Nyheter fra Trøndelag ved Odd Rune Wolden.