Se Midtnytt 18.50

Nyheter fra Trøndelag ved Jøte Toftaker.