Hele valgdebatten fra Oppdal torsdag

Det ble frisk debatt rundt kommunesammenslåing da lokalpolitikerne i Oppdal og Rennebu debatterte torsdag kveld.

Se lokalpolitikerne i Oppdal og Rennebu debattere alt fra hyttebygging og kommunesammenslåing til skatepark for ungdom.

Se politikere i Oppdal og Rennebu diskutere alt fra hyttebygging og kommunesammenslåing til skatepark for ungdom.

Valglogo

-Det det ble litt debatt rundt kommunesammenslåingen. Alle partiene er forberedt på at det blir sammenslåing, men med hvem og i hvilken retning, vil ikke politikerne spå.

-Rennebu føler seg som lillebror til Oppdal og hvor kommuesenteret skal ligge- det er et annet spørsmål.

-Oppdal Ap vil ha parkeringskjeller med parkeringsavgift i sentrum og legge til rette for næringsvirksomhet på gateplan.

-Stor bred enighet om at pelsdyrnæringen er viktig for både Oppdal og Rennebu, så de går inne for en videreutvikling av den.

-Tre temaer skal opp til diskusjon under debatten på Oppdal torsdag kveld klokken 1730. Også her er kommunereformen et selvskrevent tema. I tillegg blir det en åpen runde der publikum kan stille spørsmål.

SE HELE DEBATTEN I VIDEOVINDUET ØVERST

Turisme og sentrumsutvikling

Første tema blir E6 og sentrumsutvikling i Oppdal og Rennebu. Oppdal har valgt å legge E6 gjennom sentrum, mens Rennebu har valgt å legge E6 utenom Berkåk sentrum. Hva får det av betydning for sentrumsutviklingen i de to tettstedene?

Debatt Oppdal

Programlederne er klare for debatt. Fra venstre Tore Aasheim, Jøte Toftaker og Per Roar Bekken

Foto: Elisabeth Aas / NRK

Bør Oppdal og Rennebu slå seg sammen? Både Oppdal og Rennebu er store innenfor pelsdyr og sau. Hvilke utfordringer og muligheter gir kommunereformen kommunenes primærnæringer? Dette er spørsmål politikerne skal svare på når kommunereformen blir tema.

Begge kommunene har mye hytteturisme, og dermed blir turisme og reiseliv et av temaene. For begge kommunene er fjellturismen viktig, men turismen skal også balanseres med naturnært i Trollheimen og i Nasjonalparken på Dovre. Hvilke utfordringer og muligheter har de to kommunene når det kommer til dette?

Oppdal kulturhus

Debatten vil bli holt i foajeen på Oppdal kulturhus.

Foto: Elisabeth Aas / NRK

Vil du delta?

I tillegg til disse temaene kan folk møte opp og stille spørsmål direkte til politikerne. Du kan også stille spørsmål til debattantene gjennom #NRKvalg eller på NRK Trøndelags facebooksider. Det er også mulig for dem som møter opp på debatten å stille spørsmål.

Debatten vil finne sted i foajeen i Kulturhuset i Oppdal. Debatten starter 1730 og kan sees på opp.no, oppdalinen.no og på nrk.no/trondelag.

Debatten ledes av Per Roar Bekken (redaktør i Opp), Tore Aasheim (redaktør i Opdalingen), og Jøte Toftaker (NRK Trøndelag).

– NRK tar samfunnsoppdraget seriøst og vi når bredere ut når vi samarbeider med lokalavisene, sier nyhetssjef i NRK Trøndelag, Merete Verstad.

Debatt Oppdal

Debatten starter klokken 1730. Møt opp på Oppdal kulturhus eller se direkte på opp.no, oppdalingen.no eller nrk.no/trondelag

Foto: Elisabeth Aas / NRK