Hopp til innhold

Se fugler fra nytt natursenter

Et nytt natursenter skal trekke til seg hobbyornitologer fra hele verden til Ørin, et av de mest unike fugleområdene i Norge.

Elvedeltaet i Ørin i Verdal er av en størrelse som er meget sjelden i Norge og ornitologer mener det er et viktig fugleområde av internasjonal verdi.

Nye fugleopplevelser

Gjennom året er det registrert hele 211 ulike fuglearter i Ørin. Mange av dem forekommer i et stort antall.

Og det er dette hobbyornitologer fra hele verden skal lokkes for å se. Natursenteret som nå skal bygges vil bli et høyteknologisenter. Observasjoner skal formidles gjennom kamera og ved å trykke på en lang rekke ulike punkter.

Du kan følge med på hekking, og se om det blir en velykka fuglefødsel.

Natursentret på Ørin i Verdal står ferdig våren 2014.

Kjell M. Derås, styreleder i Trondheimsfjorden Ramsarsenter

Kjell M. Derås, styreleder i Trondheimsfjorden Ramsarsenter.

Foto: Knut Reitan

Vil selge norsk natur

– Vi skal tørre å være stolt av norsk natur. Nå skal vi selge norske naturopplevelser også til utlandet. Målet er å prøve å tjene penger på fugleopplevelser og norsk natur, sier styreleder i Trondheimsfjorden Ramsarsenter, Kjell M. Derås.

– Men blir dette ei lønnsom investering?

– Når Varanger i Finnmark lengst nord og øst kan tjene gode penger på fugl, tror jeg også trønderne kan gjøre litt penger på dette, sier Derås.