Sauer på E6 Støren

Noen sauer har forvilla seg inn på E6 ved Lundan på Støren. Vegtrafikksentralen ber trafikantene kjøre forsiktig og vise hensyn.