– En stor trygghet i hverdagen

Synnøve Hopsø er rammet av den livstruende sykdommen kols. Ved hjelp av ny teknologi er livsviktig hjelp kun et tastetrykk unna.

Synnøve Hopsø

Synnøve Hopsø synes det var betryggende å hver dag få tilbakemelding fra helsepersonell.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Kols er jo en livstruende sykdom, så formen kan gå opp og ned. Det er en veldig trygghet i at noen tar kontakt hvis du føler deg dårlig. Da er det godt å ha noen å snakke med, sier Synnøve Hopsø til NRK.

Trondheim kommune har gått sammen med forsknings- og teknologimiljøet i byen for å legge vekt på velferdsteknologi som en del av framtidens helsetjeneste.

Utfordringer i framtiden gjør at kommunen ser seg nødt til å tenke alternative løsninger for helsetjenestene.

Kommunens største utfordring i framtiden er å ha nok tjenesteytere som kan bidra til at folk kan bo hjemme lengst mulig og mestre egen hverdag. Befolkningsøkning, en større andel eldre og tilgangen på helsepersonell gjør at vi må se på nye måter å yte tjenester på. Vi er nødt til å ta innover oss en utvikling som vi ikke har hatt så stort fokus på før, forteller Klara Borgen, rådgiver i Trondheim kommune til NRK.

Kan bli ledende i landet

GPS-sporing

Som en del av satsinga på velferdsteknologi, får demente utdelt en GPS som de kan henge rundt halsen.

Foto: Trondheim Kommune
Klara Borgen

Klara Borgen, rådgiver i Trondheim kommune, sier velferdsteknologi skal løse framtidige utfordringer i helsevesenet.

Foto: PRIVAT

GPS-sporing av demente er en av helsetjenestene som allerede i gang. Tre personer bruker dette i dag.

– Hvis de glemmer hvor de bor, kan de bli sporet opp via denne GPS-en, sier Borgen.

Trondheim kommune, Sintef, NTNU og HIST har løftet opp velferdsteknologi som et satsingsområde.

– Alle går inn med egne midler for å se på hva slags muligheter som finnes. Vi har begynt å få litt erfaring nå, og ser at vi i Trondheim har en unik mulighet når det kommer til satsinga på velferdsteknologi. Hvis vi samler kreftene våre, kan vi bli førende i landet på en del områder, forteller Klara Borgen.

Les også: Teknologi kan hjelpe demente

Ifølge Borgen jobbes det nå med to store prosjekt når det kommer til velferdsteknologi.

– Vi har så vidt kommet i gang med et prosjekt på elektronisk medisinering. Det skal være en elektronisk løsning som skal påminne pasienter om at de må ta medisinen sin. Samtidig kan helsepersonell få beskjed hvis noen har glemt det, og bistå deretter.

– En trygghet i hverdagen

Det andre prosjektet har fått navnet «HelsaMi». Ved hjelp av et selvrapporteringsskjema via en applikasjon på nettbrett, kan kronisk syke rapportere inn sin egen helsetilstand.

– Dette kan følges opp manuelt og gjør at pasientene lettere og fortere kan få hjelp, forteller Borgen.

Dette har nå blitt testet på kolspasienter.

Synnøve Hopsø har alvorlig kols og befinner seg på stadium 3. Hun har nettopp avsluttet dette pilotprosjektet. I tre måneder har hun rapportert til St. Olavs Hospital om hvordan hun føler seg.

Synnøve Hopsø

Synnøve Hopsø er akkurat ferdig med et pilotprosjekt som skal hjelpe kolspasienter.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

– Hver morgen fikk jeg spørsmål om hvordan formen var via en app på nettbrettet mitt. Da fikk jeg opp tre svaralternativer; god, dårlig eller meget dårlig. Alt som skjedde hvis jeg trykket på god, var et ønske om å ha en god dag videre. Hvis jeg trykket på dårlig eller meget dårlig fikk jeg en oppringning fra Kols-sykepleier.

Erfaringen Hopsø sitter igjen med, er en ekstra sikkerhet i hverdagen.

– Kols er jo en livstruende sykdom, så formen kan gå opp og ned. Det er en veldig trygghet i at noen tar kontakt hvis du føler deg dårlig. Da er det godt å ha noen å snakke med, sier Synnøve Hopsø.