Satser millioner på sykkelveger

Regjeringen ga tirsdag 95 millioner til flere sykkelveger i Norge. Syklistenes landsforening mener det burde vært dobbelt så mye.

Syklist

På Bakklandet i Trondheim skal det lages ei sykkelgate med nye heller og kantstein.

Foto: Jon Arne Joff Johansen / NRK

I samarbeid med Venstre og Kristelig Folkeparti ønsker regjeringen nå å gjøre det lettere for folk å velge sykkelen. Derfor er det kommet på plass en ny tilskuddsordning for gang- og sykkelveger.

– Vi er veldig godt fornøyd med at regjeringen nå får på plass denne tilskuddsordningen, og håper bare dette er en begynnelse, sier informasjonssjef Hulda Trondstad i Syklistenes landsforening.

Pengene går til kommuner i Vestfold (16,85 millioner), Sør-Trøndelag (15), Hordaland (13,95), Akershus (12,97), Aust-Agder (11,50), Østfold (8,69), Oppland (6,10), Rogaland (5,48), Hedmark (2,75), Sogn og Fjordane (1), Nord-Trøndelag (0,60) og Telemark (0,40).

I Sør-Trøndelag går pengene til to sykkelprosjekter i Trondheim.

Fra Ranheim

– Fra Ranheim til kjøpesenteret Sirkus øst i Trondheim, skald et bygges en ny sykkelveg, og dette prosjektet får nå ti millioner kroner fra staten. Dette er første trinn av en utbygging som skal strekke seg helt inn til sentrum, forteller sykkelkoordinator Tore Kvaal i Statens vegvesen.

I tillegg blir det gitt fem millioner kroner til ei ny sykkelgate på Bakklandet med heller og kantstein.

– Det blir også gitt penger til to sykkelveger i Steinkjer. Fra sentrum og opp til Guldbergaunet blir det lagt asfalt på en gruset veg, og det blir også laget en sykkelveg på Egge ved skolen og omsorgssenteret, forteller Kvaal.

– Mer sykling

Ketil Solvik-Olsen

Ketil Solvik-Olsen (Frp) er samferdselsminister.

Foto: NRK

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener dette er viktige tiltak.

– Dette er et av flere tiltak for å legge til rette for mer sykling. I tillegg til økte bevilgninger, arbeider vi med å forenkle regelverket, og for å finne måter for å få til en mer effektiv utbygging av sykkelveger, sier Solvik-Olsen.

Under halvparten

Men Syklistenes landsforening mener det må bevilges mer til norske sykkelveger.

– I forbindelse med statsbudsjettet krevde vi 1,5 milliarder kroner til nye sykkelveger i Norge, og vi mente det minst burde komme 200 millioner i denne nye ordningen. Så 95 millioner er ikke så mye, men det er en start, sier Hulda Tronstad til NRK.