Satser 44 millioner på landbruksskole

Onsdag ble det bestemt å bygge ut og modernisere Mære landbruksskole for flere titalls millioner kroner.

Det skal investeres 44 millioner kroner ved Mære landbruksskole.

Dette fjøset på Mære landbruksskole skal bygges om til produksjon av storfekjøtt. I tillegg får skolen et nytt melkefjøs.

– Det er bra at det blir ny teknologi. Vi bør ikke lære noe som ikke brukes i dag, sier Jon Inge Dahl, elev ved Mære landbruksskole.

Jon Inge Dahl

Jon Inge Dahl er elev ved Mære landbruksskole.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Marit Haugen

Marit Haugen i Norges Bondelag sier de er svært glade for at politikerne satser på landbruksutdanning.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Neste år kan han og de andre elevene på skolen ta i bruk et nytt melkefjøs med robot og løsdrift.

I tillegg skal dagens fjøs bygges om til storfeproduksjon.

– Det er viktig å lære det som er mest naturlig å ha i framtida, sier elev Ingrid Saltvik.

– Det må fornyes

Neste år skal det brukes 25,5 millioner kroner på Mære. I 2016 skal det brukes 12,5 millioner, ifølge skolens nettsider.

Elev Johannes Voll sier at dagens fjøs er nedslitt.

– Hvis det skal bli flere elver på Mære i framtida må det fornyes, sier han.

Næringa fornøyd

Den store investeringa ble vedtatt enstemmig av fylkestinget i Nord-Trøndelag onsdag.

Bondelaget mener satsingen er helt nødvendig.

– I dag smiler vi bredt. Det er en veldig, veldig god nyhet for utviklinga av Nord-Trøndelag og for landbruket i fylket, sier Marit Haugen, organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag.

– Det virker som at fylkestinget står fullt og helt bak det å satse på utdanning i landbruket, sier fylkesleder i Bondelaget Asbjørn Helland.