Satser 120 millioner på å knekke lusa

Selskapene Emilsen Fisk og SinkabergHansen i Ytre Namdal starter et eget selskap som skal bekjempe lakselusa mekanisk og fritt for kjemikalier. Nå satser de 120 millioner kroner i kampen mot lusa.

Sinkaberg og Emilsen

Roy Emilsen (til venstre) og Finn W. Sinkaberg går sammen i kampen mot lakselusa i Ytre Namdal.

Foto: Tom Lysø

To av anleggene, SkaMik og Hydrolicer, er utviklet av egne fagmiljø på Namdalskysten, skriver selskapet i ei pressemelding. Arbeidet vil gi mange nye stillinger.

– Vi har samarbeidet i mange år og at dette er en naturlig følge av det. Dette gir bedre kontroll og kapasitet til begge firmaene, sier daglig leder i SinkabergHansen, Finn W. Sinkaberg til NRK.

– Sterkere sammen

Ifølge Sinkaberg og daglig leder i Emilsen Fisk, Roy Emilsen vil de to selskapene stå sterkere enn ett.

– Samlet får vi en større mengde «våpen». Og ikke minst settes vi i stand til å drifte den samla mengden materiell mer effektivt, med gunstig effekt også på kostnadsbildet

Emilsen sier strategien er grei: Riktig materiell og kapasitet skal være på plass i rett tid, og de skal ha klar oversikt over hva som er best og mest effektiv prioritering ut fra den totale situasjonen i området.

Gir lokale fiskere mer jobb

– Vi har engasjert en del lokale sjarkfiskere. De er opptatte på vinteren, men ledig resten av året. Dette er folk som er vant med båt, hav og handel og vi er veldig fornøyde, forklarer Sinkaberg.

Før årets sesong er det klart at luseproblemene i Vikna og Nærøy ikke vil bli så store som de har vært fordi det står færre fisk i sjøen. Årsaken er tre tilfeller av PD-virus, og dermed utslakting av denne fisken.

– Det er situasjonen nå, men på sikt skal jo regionen over i en normalsituasjon. Da vil vi for alvor se positive virkning av ikke bare dette samarbeidet, men den totale effekten rundt soneplanlegging, smoltutsett i skjermede «barnehager», samordnet drift og fiskehelsearbeid.

Mekanisk avlusing

Det vil bli satset enda mer på mekanisk avlusing av oppdrettslaks i Ytre Namdal i framtida.

Foto: Tom Lysø