Sanner vil unngå folkeavstemning

Kommunalminister Jan Tore Sanner lover at Steinkjer skal få hovedsetet for fylkesmannen, dersom de to fylkene slår seg sammen i henhold til den vedtatte framdriftsplanen. Alt for å unngå folkeavstemning i Nord-Trøndelag.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) lover fylkesmannen til Steinkjer mot at de to trønderfylkene vedtar å slå seg sammen allerede i vår.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

I et brev som går fra kommunaldepartementet til Nord-Trøndelag fylkeskommune fredag, underskrevet av statsråd Sanner, skriver han at hovedsetet for et sammenslått fylkesmannsembete vil bli i Steinkjer.

Dermed har Sanner satt fart i motstanderne av sammenslåing, før han ankommer Trøndelagsmøtet på Hell i Stjørdal i Nord-Trøndelag i dag.

Må følge tidsplanen

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier til NRK fredag at han kun forholder seg til hva politikerne lokalt har vedtatt.

– Jeg følger opp intensjonsavtalen fra Trøndelag. Hovedsetet skal ligge i Steinkjer, men det vil fortsatt være oppgaver og ansvar i Trondheim.

Sanner sier han er opptatt av å beholde en regional balanse i et sammenslått Trøndelag.

– Skal du lykkes med et samlet Trøndelag, så må du ha en regional balanse mellom Trondheim og Steinkjer. Der er jeg enig med politikerne i Trøndelag.

Mye står på spill. Tidligere har NRK.no skrevet om forsker Roald Sand ved Trøndelag Forskning og Utvikling i Steinkjer, som mener å ha dekning for at Steinkjer kan få over et halvt tusen nye offentlige arbeidsplasser byen blir senter i en ny felles fylkeskommune.

Vil ikke ha folkeavstemning

Innbakt i avklaringen om hovedsetet for fylkesmannen ligger en betingelse. Nemlig at fylkene følger tidsplanen som er satt opp i intensjonsavtalen.

– Dette forutsetter at de blir enige om sammenslåingen i løpet av april, sier Sanner til NRK.

Dette setter bom for alle som ønsker en folkeavstemning i Nord-Trøndelag før man vedtar en sammenslåing.

Er dette en gulrot for å få denne saken igjennom smertefritt?

– Jeg støtter opp under regionale politikere som viser lederskap. De ledende politikerne i Trøndelag viser nå lederskap. De vil skape et samlet sterkt Trøndelag, og legge bedre til rette for verdiskapning.

– Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier dette er et rått løp fra deg for å kjøre gjennom en fylkessammenslåing?

– Det er jeg helt uenig i. Her er det regionale politikere som viser lederskap. Da skal staten være en god medspiller.

– Hvorfor vil ikke du ta deg tid til en folkeavstemning?

– Jeg mener denne saken ikke egner seg for folkeavstemning. Jeg er enig med de ledende politikerne om at de har et mandat til å gjennomføre fornuftige beslutninger. Vi er ikke Sveits.

Ris bak speilet

Sanners avklaring innebærer også at Steinkjer kan risikere å miste hovedsetet for fylkesmannen, dersom fylkene ikke følger tidsplanen om å vedta sammenslåing i løpet av april.

– Alternativet til et sterkt Trøndelag er ikke at ting blir som de alltid har vært. Alternativet er sterk sentralisering, advarer sanner ovenfor NRK.

Riset bak speilet er nemlig at trøndelagsfylkene uten et vedtak om sammenslåing i april blir en del av regjeringens regionreform for hele landet. Departementet jobber med tre scenarioer for hva som skal skje med landets 19 fylkesmenn. En modell tilsier kun små justeringer innenfor dagens modell, modell to innebærer å halvere antallet fylkesmenn til ti mens modell tre byr på en enda kraftigere regionalisering med fire til fem fylkesmenn.

Sanner skriver i brevet til Nord-Trøndelag fylkeskommune at "Dersom det ikke blir sammenslåing av fylkeskommunene nå, vil spørsmålet om struktur for og lokalisering av de to embetene bli vurdert videre i den samme prosessen som for øvrige embeter".

Etter at de to fylkestingene har vedtatt å kjøre en prosess for å slå sammen de to fylkene har den største motstanden kommet fra Senterpartiet i Nord-Trøndelag.

– Folkeavstemning er mest demokratisk

Trondheimsordfører er fornøyd

Mens misnøyen er stor i nord, er trønderne sør for Gjevingåsen mer fornøyd. Selv ordfører for Trondheim, Rita Ottervik, sier

Dette må være med å trygge nordtrønderne om at vi vil Steinkjer vel og at vi vil hele regionen vel. Jeg forutsetter at dette tas positivt imot i Nord-Trøndelag, slik at vi for et sammenslått Trøndelag.


Har dette blitt klarert med Trondheim by?

VI har vært positivt til det hele tida. Vi ser at Steinkjer må få betydelig med administrasjonsarbeidsplasser også framover. Vi er også sammen med Steinkjer for at flere Steinkjer skal få statlige arbeidsplasser innenfor det sammenslåtte politidistriktet.

Trondheim er trønderhovedstaden uansett hvordan vi snur og vender på det. Mange statlige arbeidsplasser bør ligge i Trondheim. Men noen kan også legges til Steinkjer.