Sanner vil lytte til tvangssammenslåtte kommuner

Kommunalminister Jan Tore Sanner lover å bidra til at fire tvangssammenslåtte kommuner i Ytre Namdal skal få et bedre tilbud enn i dag.

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner sier beslutningen om tvangssammenslåinger er tatt. Nå starter jobben med å sikre kommunene gode velferdstilbud.

Foto: Skjermdump frå «Debatten»

Stortinget skal vedta en ny kommunereform 8. juni.

Antallet kommuner i Norge vil reduseres fra 428 til 356 kommuner.

13 kommuner vil bli slått sammen med tvang.

Kommunalministeren lover å bidra i denne prosessen, også når Leka, Bindal, Nærøy og Vikna slås sammen med tvang.

– Det er viktig for meg å lytte til utfordringer kommunene har for å se hvordan vi kan bygge en sterk kommune til glede for innbyggere og næringsliv, sier Sanner til NRK.

Han sier at beslutningen om å bygge nye kommuner er tatt og at Stortinget vil gjøre et endelig vedtak i juni.

Han inviterer kommunene i Ytre Namdal til møte i Oslo 14. juni.

– Nå starter den viktige jobben med å sikre velferdstilbud, utvikle nye og lønnsomme arbeidsplasser og bidra til å styrke lokaldemokratiet. Her vil departementet være på tilbudssiden, sier Sanner.