Hopp til innhold

Sanner krever utredning om et samla Fosen

Kommunalministeren ber Fylkesmannen utrede mulighetene for å slå sammen alle de sju kommunene på Fosen til én.

Ordfører Vibeke Stjern i Åfjord og Ogne Undertun, ordfører i Bjugn

Både ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern, og Bjugn-ordfører Ogne Undertun er i utgangspunktet positive til å utrede mulighetene for å slå sammen alle de sju kommunene på Fosen.

Foto: Privat

Mandag var de sju ordførerne på Fosen samla på Jan Tore Sanners kontor for å fortelle om hvordan det går med arbeidet med å slå sammen én eller flere av kommunene i regionen.

Bakgrunnen er at flere av kommunene er i dialog om å slå seg sammen, men det er foreløpig ingen som snakker sammen med tanke på å slå sammen alle sju kommunene til én kommune.

Det kan det virke som at regjeringa nå ønsker å gjøre noe med. Sanner kom på dagens møte med et ønske om at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag skal utrede mulighetene for én kommune på Fosen.

– Det blir satt i gang et utredningsarbeid for å se på mulighetene for å gjøre alle sju kommunene til én. Det synes jeg er spennende, sier ordfører Ogne Undertun i Bjugn.

Etter planen skal utredninga være klar allerede til påske.

Utredning til påske

Odd Inge Mjøen

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen tror ikke det er noen god løsning at Fosen består av flere kommuner i framtida. Han tror de får størst effekt av én felles region.

Foto: Randi Wilsgård/NRK

Fylkesmann i Sør-Trøndelag, Brit Skjelbred, la i september fram sitt forslag til hvordan kommunekartet i regionen bør se ut etter at kommunereformen er ferdig. Der pekte hun blant annet på at de sju kommunene på Fosen bør slå seg sammen til én.

Fylkesmannen mener en storkommune på Fosen vil bli en slagkraftig regionen som vil kunne bli attraktiv og konkurransedyktig innad i Trøndelag.

Men selv om anbefalingene har vært mange, så har ikke kommunene greid å bli enige seg imellom. Foreløpig står Ørland alene i prosessen, Bjugn og Åfjord er i dialog med sammenslåing sammen med Roan. I tillegg har Leksvik og Rissa allerede en avtale om å bli sammen.

Statsråden ønsker med dagens utredning å hjelpe kommunene med å løfte blikket litt.

– Jeg tror at i disse prosessene så er det nødvendig med politisk lederskap. Politikerne må ha en strategisk retning på de valgene de gjør. Det betyr at de kan ha et varmt hjerte for kommunen sin, men de må tenke på framtida også. Ikke bare til neste periode, sier fylkesrådmann, Odd Inge Mjøen.

– Spennende tanke

Verken ordføreren i Bjugn eller Åfjord stiller seg avvisende til én kommune på Fosen. Begge sier til NRK etter møtet at de synes det er en spennende tanke å få utreda én Fosenkommune.

– Nå skal Fylkesmannen få på plass en utredning som sier noe om hvordan kommunene kan slå seg sammen og når det eventuelt kan skje, sier ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern.

Hun er blant dem som tidligere også har tatt til orde for å se på mulighetene for en storkommune.

– Jeg er mer optimist nå til én fosenkommune. Nå har statsråden sagt at dette er en bra tanke og sagt seg villig til å sette av ressurser til å få svar på om det er mulig på veldig kort tid, sier Stjern.