Sandvik: – En kulturpolitisk skandale

Fylkesordføreren i Sør-Trøndelag mener forslaget om å kutte pengestøtten til festivaler som Olavsfestdagene, er en provokasjon mot hele kulturlivet i Norge.

Tore O. Sandvik

– Dette tyder på at geografi er viktigere enn at man går inn i den kulturpolitiske realiteten. Da er det nærliggende å tenke at Statsministeren og kulturministeren kommer fra Vestlandet, mener fylkesordfører Tore O. Sandvik om det foreslåtte kuttet i støtte til norske festivaler - deriblant Olavsfestdagene.

Foto: NRK

– Hvis dette stemmer er det en kulturpolitisk skandale, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik til NRK.

Etter det NRK erfarer, vil Kulturministeren nemlig kutte den omdiskuterte knutepunktordningen i det kommende statsbudsjettet, noe som gir stor usikkerhet om den statlige pengestøtten i årene fremover.

– Dette tyder på at geografi er viktigere enn at man går inn i den kulturpolitiske realiteten. Da er det nærliggende å tenke at Statsministeren og kulturministeren kommer fra Vestlandet, mener fylkesordføreren.

– En provokasjon mot kulturlivet

Olavsfestdagene kan, som en av 14 festivaler, komme til å miste den øremerkede statsstøtten.

– Jeg forventer et enstemmig og tverrpolitisk krav fra Trøndelag om å opprettholde støtten til Olavfestdagene, sier Sandvik.

Fylkesordføreren mener det ikke finnes noen gode argumenter for å fjerne knutepunktordningen, og la festspillene i Bergen og Harstad være igjen som de eneste festivalene som får støtte direkte over statsbudsjettet. Han påpeker at begge er mindre enn Olavsfestdagene.

– Den har kanskje den viktigste rollen av kulturfestivalene, ved å skape dialog og refleksjon rundt religioner. Jeg håper stortinget tar ansvar og rette opp i denne fadesen, sier han.

Kulturdepartementet ville ikke kommentere saken, men henviser til statsbudsjettet.

Mister den nasjonale statusen

Tidligere direktør for Olavsfestdagene og mangeårig kulturjournalist i NRK, Randi Wenche Haugen, mener forslaget vil få alvorlige konsekvenser for Trondheim og festivalen.

– Det vil få sterk økonomisk innvirkning på det å drifte festivalen, fordi de offentlige tilskuddene utgjør bortimot 50 prosent av budsjettet, påpeker Haugen.

Hun tror dette vil gi festivalene mindre forutsigbarhet. Haugen peker også at forslaget vil bety et statusfall for Olavsfestdagene.

– Man vil miste den nasjonale statusen, som ikke er uten betydning når man jobber internasjonalt, sier hun.

Også NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes mener kuttet utgjør et statusfall for Olavsfestdagene.

Fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik og tidligere direktør for Olavsfestdagene/tidl. kulturjournalist i NRK, Randi Wenche Haugen, er opprørte over signalene om at Olavsfestdagene kan miste millionstøtte.