Ørland + Bjugn = Sant?

En gruppe ledet av fylkesrådmannen skal fungere som «ekteskapsrådgiver» for Ørland og Bjugn, etter at forrige forsøk på kommunesammenslåing gikk i vasken.

Kart Ørland Bjugn

Ny hovedflybase på Ørlandet har aktualisert sammenslåingen med Bjugn kommune.

De har snakket om å slå seg sammen i flere år. Nå flørter Ørland og Bjugn igjen med tanken om å bli til én.

Sist gang de prøvde endte det opp med krangling og full stans i planene. Men denne gangen har de fått med seg en uavhengig part som skal mekle og lede prosessen framover.

Først utredning, så debatt

Odd Inge Mjøen

Odd Inge Mjøen legger ikke skjul på at det finnes spenninger mellom kommunene, men tror de skal kunne enes om en felles målsetting.

Foto: Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Det er fylkesrådmann Odd Inge Mjøen som skal fungere som Kirsten Giftekniv.

– Jeg er glad for at begge kommunene har fattet et felles vedtak om å etablere en styringsgruppe som skal utarbeide prosessen mot en eventuell sammenslåing, sier Mjøen.

Gruppa skal utarbeide et beslutningsgrunnlag som både politikere og befolkning kan ta stilling til.

– Styringsgruppa er nå inne i en utredningsfase som vil vare helt til juni. Deretter må kommunestyrene ta stilling til om de ønsker å gå videre i arbeidet.

Sier kommunene ja til dette, går man over i det Mjøen kaller en debattfase.

– Opptatt av konsensus og dialog

– Forsøket på sammenslåing i 2009 havarerte. Hva gjør at du har trua denne gangen?

– Styringsgruppa er bredt sammensatt. Den består av ordførerne og varaordførerne, rådmennene, tillitsvalgte samt representanter for opposisjonen, sier Mjøen.

Mjøen sier gruppa er opptatt av konsensus og dialog, og legger vekt på å ha en åpen prosess.

– Meningsbrytinger skal komme frem, og det er viktig for oss å involvere befolkninga. Styringsgruppa har derfor lagt opp til møter med folket i kommunene.

Kan bli folkeavstemning

Det er allerede et utstrakt kommunesamarbeid på Fosen, spesielt mellom Bjugn og Ørland.

– De har over førti kommunale samarbeid forut for denne prosessen. Dette er et godt utgangspunkt, sier Mjøen.

Forutsatt at styringsgruppa greier å involvere både politikere og innbyggere i grunnlagsarbeidet, tror han dette blir en fruktbar prosess.

– Til høsten får politikerne ta stilling til om de ønsker å få videre, og om befolkninga eventuelt skal få si sitt i en rådgivende folkeavstemning.

Det arrangeres folkemøter i begge kommunene denne uka, hvor innbyggerne får informasjon samt anledning til å gi styringsgruppa innspill.