Samme arbeidsgiver – ulik lønn

Ambulansearbeiderne i Midt-Norge har samme arbeidsgiver, men ulik lønn og ulike arbeidsvilkår.

Video Samme arbeidsgiver – ulik lønn

Alle har dem Helse Midt-Norge på skuldra, men de i bilen til venstre treng ikke å jobbe like lenge som de to til høyre. Lønningene er forskjellig og hvert femte år står disse to uten kontrakt.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

- Vi bør jo ha lik lønn for likt arbeid. Vi har jo samme arbeidsgiver, så det er rett og rimelig at vi får det samme, sier Odd Rune Bergem, stasjonsleder, Tingvoll

Helse Midt-Norge er arbeidsgiveren til alle ambulansene. Men det er forskjeller mellom de private og offentlige ansatte. De som jobber som ambulansepersonell ved sykehus er offentlig ansatt, mens de som jobber ute i distriktene er privat ansatt. De står uten kontrakt hvert femte år.

- Vi bør jo ha den samme pensjonsordningen som de som jobber ved sykehuset, sier Dan Harry Lervik, ambulansearbeider, Tingvoll.

- Like vilkår for likt arbeid

Helse Midt-Norge kjøper tjenester fra de private ute i distriktene. Mens by-ambulansene er helseforetakets egne.

I dag var ledelsen i helseforetaket samlet for å møte tillitsvalgte for ambulansepersonalet, og kravene var klare: Like vilkår for likt arbeid.

- Vi mener det bør være lik lønn, like pensjonsordninger og arbeidsforhold uansett hvor vi jobber, sier Håvard Bolme, hovedtillitsvalgt.

Ambulansepersonell krever lik lønn

Odd Rune Bergem og Dan Harry Lervik har arbeidsplass ute i distriktet og har dermed ikke samme lønna som de som gjør det sammen, men arbeider ved sykehusene.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Trygghet

En ny anbudsprosess starter i mai. Ønsket til de ansatte i ambulansenæringa er at krav om lik lønn og pensjonsvilkår blir en del av avtalen.

- De hadde noen ønsker om både lik lønn og ansettelsesforhold. Vi hører hva de sier, og for oss er det viktig å skape en forutsigbarhet og trygghet i denne prosessen, sier Henrik Sandbu, konstituert fagleder i Helse Midt-Norge.

For ambulansearbeidere som har arbeidsplass ute i distriktene betyr kravene fra klubben at de i det minste kan få en mer ryddig pensjonsordning enn hva de har hatt frem til i dag.

- I mai blir det ble pensjonsordning nummer seks da, sier Bergem.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.