Samarbeidsproblemer i Trondheim Havn

To havnedirektører i Trondheim Havn har sagt opp på grunn av samarbeidsproblemer med styreleder Otto Frøseth.

En tidlig søndag morgen på havna i Trondheim

Einar Hjorthol slutter i jobben som havnedirektør etter 15 måneder.

Foto: Jon Rokseth

Både Einar Hjorthol og Wollert Krohn-Hansen bekrefter til Adresseavisen at de sa opp jobben som havnedirektør i Trondheim havn på grunn av styreleder Otto Frøseth.

De ansatte i Trondheim Havn ble på et allmøte orientert om at Hjorthol sier slutter i jobben som havnedirektør.

«Jeg er skuffet over at jeg ikke har klart å etablere et bedre samarbeid med styreleder», sa Hjorthol på møtet.

Einar Hjorthol, dekan ved Avdeling for teknologi, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Einar Hjorthol ønske ikke å utdype hva som ligger i samarbeidsproblemene.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Oppsigelsen kommer etter bare 15 måneder i jobben som havnedirektør. Hjorthols forgjenger, Wollert Krohn-Hansen, var havnedirektør i 20 år. Han bekrefter til avisa at også han sluttet på grunn av samarbeidsproblemer med styrelederen.

Otto Frøseth avviser kritikken fra de to havnedirektørene.

– Uttalelsene må stå for deres regning. Det har ikke kommet signaler fra noen av dem om at de har samarbeidsproblemer med meg. Det er svært overraskende. Etter hvert styremøte har vi en gjennomgang mellom styreleder og direktør. Ingen av dem har tatt opp dette med meg. Jeg kjenner meg ikke igjen i at det skal ha vært samarbeidsproblemer mellom meg og havnedirektørene, sier Frøseth.

De to havnedirektørene ønsker ikke å utdype hva som ligger i samarbeidsproblemene.