Hitra og Frøya bygger hver sin giganthavn

Både Hitra og Frøya kommune er i gang med bygging av hver sin nye, store havn. Et samarbeid har ikke vært en del av planleggingsprosessen.


Hitra og Frøya bygger hver si giganthavn
Både Hitra og Frøya kommune er i gang med bygging av hver sin nye, store havn. Et samarbeid har ikke vært en del av planleggingsprosessen.

Hitra og Frøya bygger hver sin kjempehavn

– Skal man oppnå noe, må man ta noen sjanser, sier ordfører på Hitra Ole Laurits Haugen.

Både Hitra Kommune, og Frøya kommune bygger nå hver sin nye, store havn.

Frøya til et budsjett på 95 millioner kroner, Hitra til 150 millioner kroner.

Havnene kommer på plass i hver sin kommune uten felles planlegging, og begge kommunene har sterke samarbeidspartnere, i hver sin retning.

– Det er klart at dette er en voldsom satsing. Men skal vi ha et næringsliv på Frøya, skal vi ha fremgang med å møte det behovet næringslivet har både for ei havn, kai og areal så må vi satse. Det er unikt at vi bygger ut et næringsareal hvor vi ett år før det er ferdig har avtaler på plass, sier teknisk sjef på Frøya, Andreas Kvingedal.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Nordhammarvika industrihavn på Frøya

Bygging av Nordhammarvika industrihavn på Frøya.

Foto: Kjartan Ovesen, NRK

Mens Hitra har et sterkt samarbeid vestover mot Kristiansund, samarbeider Frøya med Trondheim Interkommunale Havn.

Tror på stort behov for havner

– Jeg tror på et trendskifte som går i retning av sjøtrasport og avlastning av veinettet. Da må vi bygge og da må vi bygge der det er fornuftig, sier direktør for Trondheim Havn, Wollert Krohn-Hansen.

Trondheim Havn har vært inne i planprosessen også på Hitra, på et tidlig stadium.

– Tilbakemeldingen i utredningsfasen var sånn passe lunken. Så da valgte vi å orienterte oss vestover til Kristiansund og Nordmøre havn. Der fikk vi adskillig bedre og umiddelbar respons. Så da var det full fart med en gang til å gå videre med de ideer og planene vi hadde, sier Haugen.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Ole Laurits Haugen, ordfører Hitra kommune

Ordfører i Hitra kommune, Ole Laurits Haugen er svært glad for samarbeidet med miljøet i Kristiansund.

Foto: Kjartan Ovesen, NRK

Nordmøre Havn investerer 30 mill på Hitra i blant annet kaifasiliteter. Staten har også anerkjent prosjektet med 17 millioner kroner i delfinansiering over statsbudsjettet.

Vil ikke mene noe om samarbeidet

Kystdirektør Kirsti Slotsvik vil ikke begi seg ut på å mene noe om at Hitra og Frøya nå bygger hver sin nye, store havn, men hun fokuserer på veksten i næringa.

– De tar en sjanse, selvfølgelig. Men når en ser bare på alle båter som er inne på service i forhold til havbruksnæringa, og hvis man sier at næringa skal dobles, og de vil ha en stor del av veksten på det, så tror jeg ikke de kaiene her uansett vi bli tomme, sier Slotsvik.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kirsti Slotsvik, kystdirektør

Kystdirektør Kirsti Slotsvik tror begge havnene kommer til å ha fullt opp etter hvert som veksten i næringa bare fortsetter.

Foto: Kjartan Ovensen, NRK

På Frøya går blant annet 18 millioner av totalbeløpet på 95 millioner til dypvannskai.