Saltfirma må betale etter dødsulykke

Statsadvokaten henlegger straffesaken mot Saltimport AS etter dødsulykken på Nyhavna fjor, men foreslår et forelegg på 200.000 krober for brudd på arbeidsmiljøloven.

Arbeidsulykke på Nyhavna

Mannen som jobbet på et veisaltlager, fikk en 10 meter høy salthaug over seg. Han ble etterhvert kjørt til St. Olavs., men omkom senere.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Det var den 28. oktober i fjor ulykken skjedde under arbeid på et saltlager på Nyhavna i Trondheim. En mann ble begravd i salt, men ble hentet ut og fikk livreddende førstehjelp. Livet stod likevel ikke til å redde, og mannen omkom.

Etterforskningen har konkludert med at det var en feil på matingen i saltanlegget. Dette førte til at anlegget ikke fungerte som det skulle, og det ble blant annet dannet luftlommer som gjorde salthaugen mindre forutsigbar. Avdøde arbeidet på salthaugen på ulykkesdagen, og ble fanget av bevegelige saltmasser som førte til kvelning.

Statsadvokat Unni Sandøy, henlegger saken på grunn av bevismangel. Hun mener likevel at firmaet bør straffes økonomisk for brudd på flere punkter i arbeidsmiljøloven, som kan relateres til ulykken.

Selv om Statsadvokaten mener det ikke foreligger gode nok bevis for å ta ut tiltale mot saltfirmaet, foreslås det å ilegge Saltimport AS et forelegg på 200.000 kroner.

– Summens størrelse er satt ut fra overtredelsenes store skadepotensial. I tillegg er beløpet veiet opp mot firmaets økonomi, sier Sandøy.

Statsadvokat Unni Sandøy

Statsadvokat Unni Sandøy, henlegger saken mot Saltimport AS på grunn av bevisets stilling. Likevel må bedriften betale 200.000 kroner for brudd på flere relevante punkter i arbeidsmiljøloven.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Anlegget var på ulykkesdagen ikke godkjent for ordinær drift, på grunn av manglende kontroll fra Justervesenets side av vektene på anlegget. Sandøy understreker at dette ikke var en medvirkernde årsak til at ulykken skjedde.