Normal

Korallrev stopper oppdrettsplaner

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har sterke innvendinger mot Salmars planlagte oppdrettsanlegg i Åfjord. Frykter et viktig korallrev vil dø.

Dykker ved sjøbusk.

Dykker ved Sjøbusk - Paramuricea placomus - Vanligvis lever denne korallen på over 150 meters dyp, men finnes på grunna i enkelte norske fjorder.

Foto: Eirik Kjos / NRK

Korall i Trondheimsfjorden.

Koraller, som her i Trondheimsfjorden, bruker lang tid på å vokse seg store, er sårbare for fysisk og kjemiske påkjenninger.

Foto: Eirik Kjos / NRK

Salmar Farming AS ønsker å etablere et nytt oppdrettsanlegg i Åfjord. Men lokaliteten de har valgt seg, ved Sjurtaren nær Hosnaøyan, kan bli et komplisert valg. Sjurtaren ligger nemlig like ved et korallrev som er registrert som svært viktig i Direktoratet for Naturforvaltning sin naturbase.

Salmar optimister

Fylkesmannen mener «føre var»-prinsippet bør veie tungt. Skal Salmar nå ha mulighet til å nå igjennom må de utrede hvordan de kan sameksistere med korallrevet uten å ødelegge det.

Salmar mener dette kan gå greit.

– Fylkesmannen har krevd undersøkelser i forbindelser med korallrevet, og de skal vi gjennomføre. Vi kommer til å levere dokumentasjon i forhold til det som er krevd fra Fylkesmannen, sier oppdrettsjef Bjørn Egil Larsen hos Salmar.

Oppdrett mær

Salmar vil legge sine oppdrettsmærer ved Sjurtaren ved Hosnaøyan, hvor det ligget er verneverdig korallrev.

Foto: NRK

Frykter kjettingskader

Fylkesmannen er redd kjettingbruk og slam fra oppdrettsanlegget kan virke ødeleggende.

– Først må vi kartlegge hvor korallrevet ligger. Ut fra det kartet vi har fått ligger korallrevet ganske langt unna der vi har tenkt å legge merdene, sier oppdrettsjef Larsen.

– Dette området egner seg veldig godt til oppdrett. Vi har kunnskap fra slike områder andre plasser. Det vi ser er at det ikke blir noen påvirkning på havbunnen, selv ikke rett under oppdrettsanlegget.

Nærbilde av Sjøbusk - Paramuricea placomus, en korall som finnes på grunna i norske fjorder.

Nærbilde av Sjøbusk - Paramuricea placomus, en korall som finnes på grunna i norske fjorder.

Foto: Eirik Kjos / NRK