Salmar må overvåke laksefjordene

Ukjente mengder oppdrettslaks kan ha rømt fra Salmar da den nye havmerden var utsatt for krenging og ble reddet fra havari for en måned siden. Anlegget inneholdt en million fisk, og selskapet kan ikke si hvor mye fisk som forsvant. Salmar er nå pålagt å kontrollere Trondheimsfjorden, Åfjorden og Namsenfjorden for innsig av rømt fisk, og må sette i gang oppfiskingstiltak om dette oppdages.