Hopp til innhold

Sakkyndige har konkludert: – Han spiller ikke schizofren

Den tiltalte i dobbeltdrapssaken har vært til tvungen observasjon 24 timer i døgnet i 80 døgn. Konklusjonen er at 18-åringen har diagnosen paranoid schizofreni og var psykotisk under drapene.

tiltalte i dobbeltdrapssaken i trondheim

PSYKOTISK: Tiltalte er fortsatt innlagt ved sikkerhetsavdelingen på Brøset i Trondheim.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

– Evnene hans er ikke er på et nivå som tilsier at han kan late som at han er schizofren.

Psykiater og rettsoppnevnt sakkyndig i dobbeltdrapssaken, Michael Setsaas, har gjort en grundig vurdering av den tiltalte 18-åringens helsetilstand sammen med professor Kirsten Rasmussen.

11. desember i fjor ble den tiltalte innlagt på Brøset. Han er der fortsatt.

De første 80 døgnene ble han observert døgnet rundt for at det skulle være mulig for de rettsoppnevnte sakkyndige å gjøre en grundig vurdering.

Setsaas og Rasmussen la frem rapporten i retten mandag.

Paranoid schizofren og psykotisk

De har konkludert med at

  • tiltalte har diagnosen paranoid schizofreni.
  • tiltalte er psykotisk nå, og var det under drapene.
  • tiltalte handlet ikke under en bevissthetsforstyrrelse.
  • tiltalte er ikke psykisk utviklingshemmet.

18-åringen står fast ved at han ikke husker noe av ugjerningen. Bistandsadvokaten til de dreptes familier, Erik Widerøe, spurte om tiltalte eventuelt vil få minnene tilbake.

Setsaas svarer at hans kognitive funksjoner vil kunne bedres ved hjelp av medisiner, og at tiltalte i teorien kan få minner fra drapene.

– Det kan skje, men det behøver ikke å skje, svarer Michael Setsaas.

Kirsten Rasmussen, Michael Setsaas, rettspsykiatere, sakkyndige dobbeltdrapet i trondheim

SAKKYNDIGE. Professor Kirsten Rasmussen og psykiater Michael Setsaas har vurdert den tiltalte, og la frem rapporten sin mandag. De sakkyndige tar ikke stilling til skyldspørsmål.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Fikk stemmer i hodet

I rapporten fra de sakkyndige kommer det frem at tiltalte har hatt en adferdsendring sommeren 2018. Setsaas fortalte i retten hvordan paranoid schizofreni utvikler seg, og at en aktuell hendelse kan utløse sykdommen.

Psykiateren nevner at traumer fra barndommen, dødsfall i familien eller øyeoperasjonen han var gjennom mai 2018 kan være slike hendelser.

– Det kan ha bidratt til utvikling eller forverring av sykdommen. Dette er faglige spekulasjoner, vi vet ikke, sier rettspsykiateren.

Tiltalte har fortalt at han hører stemmer i hodet. Han vet ikke om det er manns- eller kvinnestemme, og han vet ikke hva de sier – de snakker nemlig norsk.

Under utredningen skal tiltalte ha sagt at han ikke klarte å skille mellom godt og vondt den dagen da drapene skjedde, og at det ifølge Koranen er forbudt å drepe.

Mener han ble servert urin

Setsaas fortalte om vrangforestillinger hos tiltalte. Da 18-åringen var innlagt på St. Olavs hospital, ville han ikke spise. Begrunnelsen var at maten var forgiftet.

Da han var innlagt på sikkerhetsavdelingen på Brøset ville han tilbake til fengselet fordi de ansatte lo av ham og serverte urin i stedet for vann.

Han har også snakket om at de sakkyndige ødelegger hjernen hans og vil drepe ham.

I tillegg til at de sakkyndige er tydelig på at tiltalte ikke evner å spille psykisk syk, konkluderer de med at han ikke later som om han ikke husker.

Tror ikke på de sakkyndige

Familien til drepte Reza Alizada (17) har fulgt rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett hver dag. De tror at tiltalte planla drapene, og at han later som han er psykotisk. De endret ikke oppfatning etter at de sakkyndige la frem sin konklusjon i retten mandag.

– Jeg tror ikke på det de sakkyndige sier. Hver gang vi har stilt spørsmål til dem har vi ikke fått ordentlig svar, sier Baqer Alizada til NRK.

Baqer Alizada, Quasem Alizada, Ziagul Alizada, pårørende reza alizada, dobbeltdrap

INGEN TILTRO: Familien til drepte Reza Alizada tror fremdeles at tiltalte planla dobbeltdrapet, og har ingen tiltro til de sakkyndige som har vurdert tiltalte.

Foto: Kirsti Kringstad / NRK

Alizada mener tiltalte gjorde «adekvate handlinger» etter drapene.

Aktor Kaia Strandjord stilte spørsmål om dette til Setsaas. Hun lurte på hvordan en psykotisk person kan ta bevisste valg etter drap, og viste til at tiltalte vasket seg, tok med penger og kniv, var rask ut av leiligheten og gikk direkte ned til bussterminalen.

– Det kan se ut som han gjør en rekke bevisste handlinger, sa hun.

Rettspsykiater Setsaas svarte at man kan handle slik selv om man er psykotisk.

Tirsdag er siste dag i dobbeltdrapsrettssaken i Sør-Trøndelag tingrett.

Da vil aktor Kaia Strandjord legge ned påstand om tvungent psykisk helsevern.