Sakkyndig: – Fortsatt høy risiko for gjentakelse

De rettspsykiatrisk sakkyndige fraråder Sør-Trøndelag tingrett å innvilge prøveløslatelse for en forvaringsdømt 55-åring fra Steinkjer. Mannen er dømt for å ha skadet tre ulike kvinner med kniv i underlivet.

Trondheim Tinghus

Rettssaken som behandler spørsmålet om prøveløslatelse begynte i Sør-Trøndelag tingrett tirsdag.

Foto: Petter Moen Nilsen / NRK

Psykiaterne mener det er stor gjentakelsesfare. 55-åringen ble for tre år siden dømt til fem og et halvt års forvaring med ei minstetid på tre år.

Skadet kvinner med kniv

Mannen, som er fra Steinkjer, har flere ganger vært siktet for å mishandlet kvinner stygt i underlivet med kniv. I juni 2013 ble han dømt til fem og et halvt års forvaring med en minstetid på tre år.

55-åringen ble dømt for å ha skadet tre ulike kvinner i underlivet med kniv eller andre skarpe gjenstander i løpet av en tiårsperiode.

Da minstetiden på tre år gikk ut i mai, søkte han om prøveløslatelse. Rettssaken som behandler spørsmålet startet i Sør-Trøndelag tingrett i dag.

– Ikke endret oppfatning

– Dette er ikke noe vi står med hver dag, åpnet statsadvokat Per Morten Schjetne sin prosedyre med.

Michael Setsaas og Jim Aage Nøttestad er rettspsykiatrisk sakskyndige i saken og har vurdert 55-åringen på nytt. I sin rapport har de konkludert med at det ikke er kommet ny informasjon som endrer informasjonen fra 2012 og at det fortsatt er høy risiko for gjentakelse.

Trondheim fengsel har også kommet med sin innstilling. De mener at også at faren for gjentakelses ikke er redusert.

Alvorlige og sjeldne seksuelle avvik

Mannen ble i 2012 vurdert av rettspsykiatriske sakkyndige. De konkluderte med at han hadde alvorlige og sjeldne seksuelle avvik med innslag av sadisme. Psykiater Michael Setsaas og professor i psykiatri, Kirsten Rasmussen undersøkte den gangen tiltalte. De hadde også flere samtaler med ham.

Setsaas mente å se at mannen hadde disharmoniske holdninger og adferd med hensyn til kvinners underliv, og han mente det var høy risiko for gjentakelse av lignende seksuell adferd.

– Den tiltalte synes å bagatellisere det som skal ha skjedd med kvinnene, mente Setsaas den gangen.

La ned referatforbud

Før steinkjermannen skulle forklare seg for retten i dag, la hans forsvarer overraskende ned ønske om referatforbud fra klientens forklaring. Det vil si at ingen får lov til å gjenfortelle hva mannen sa til retten før dommen er klar.

Vanligvis går en rettssak for åpne dører, men av og til velger dommeren å legge ned referatforbud når offentlig gjengivelse av det som sies i retten kan "ha skadelig virkning på opplysningen eller pådømmelse av saken"