Safora har bygd et helt nytt liv på åtte år

17 år gammel kom Safora Hakimi til et land hun ikke visste noe om. Men takket være en unik ordning er hun godt i gang med å bygge et liv i Norge.

Safora Hakimi sitter på Universitetet Nord

Safora Hakimi har etter åtte år i Norge lært seg språket, fått seg jobb og er i ferd med å utdanne seg. Hun takker vertsfamilien sin for at ting har gått så bra som det har.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Det er vanskelig. Du kan ikke språket og du kan ingenting om Norge fra før av. Du starter på null og jobber deg opp til et vanlig liv, sier Safora Hakimi til NRK.

For åtte år siden kom hun alene til Norge etter å ha flykta fra Afghanistan. Etter å ha bodd ved Leira mottak i Levanger får hun seg til slutt hybel hos familien Okkenhaug.

Husverter

Levanger kommune er én av kommunene i landet som har blitt med på et prosjekt hvor kommunen skaffer husverter for de unge asylsøkerne i kommunen. Denne verten tar på seg et ekstra ansvar for å følge opp asylsøkeren sånn at vedkommende klarer seg her til lands.

– Nå har jeg en familie. Jeg føler meg ikke ensom og jeg får alltid hjelp når jeg trenger det. Den familien betyr så mye for meg, sier Hakimi.

Safora Hakimi sammen med vertsfamilien sin

Ann Mari Okkenhaug (midten) og Arne Okkenhaug har vært med å hjelpe Safora fram til der hun er i dag.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Stort behov

I fjor kom 5297 barn og unge, uten foreldrene sine, til Norge for å søke om asyl. Det var mer enn fire ganger flere enn det som kom i 2014.

Det store antallet enslige mindreårige asylsøkere har i første omgang skapt et voldsomt press for bosette dem ute i kommunene. I tillegg skal de tas vare på og integreres inn i det norske samfunnet.

– Vi bestemte oss, etter litt betenkningstid, for å si ja. Det er vi veldig glad for at vi gjorde. Vi kunne ikke ane hvordan dette skulle gå, men for oss har dette vært en berikelse, sier Arne Okkenhaug.

Står på egne bein

Berit Berg ved NTNU

Berit Berg sier mange kommuner nå ønsker å prøve ut husvert-ordninga overfor mindreårige asylsøkere.

Foto: Tariq Alisubh / NRK
Ashna Sablagi i IMDI

Ashna Sablagi fra IMDI jobber med å bosette flyktninger når de kommer til Norge.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Dette er en ordning som passer for både små- og store kommuner. Det er et fantastisk eksempel på samarbeid mellom det offentlige og det private, sier professor Berit Berg ved NTNU.

Sammen med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) reiser hun rundt om i landet for å gi råd hvordan kommunene best skal bosette og følge opp sine enslige mindreårige asylsøkere.

Og behovet for flere husverter er stort.

–. Det vi allerede vet er at dette året blir et rekordår med tanke på bosetting av enslige mindreårige, sier fagansvarlig for bosetting, Ashna Sablagi i direktoratet.

For Safora har ordninga vært en suksess. Hun har fått seg jobb på mottaket hun en gang bodde på. I tillegg har en i gang med å utdanne seg til barnevernspedagog.

– Det går an å komme fra et annet land å integrere seg godt, få seg jobb og stå på egne bein. Jeg har ikke hatt det vanskelig de åtte årene jeg har bodd i Norge, sier hun.

Aldri før har så mange enslige mindreårige flyktninger trengt bosetting i midtnorge, kommuner rundt om jobber nå på spreng og da trengs det husverter.