Hopp til innhold

Store koronaforskjeller i tingrettene: Advokat frykter brudd på menneskerettigheter

Noen tingretter klarer seg bra gjennom koronapandemien, mens andre har mer eller mindre stengt ned, viser NRK-kartlegging.

Advokat Rolf Knudsen

KRITISK: Advokat Rolf Knudsen mener rettssikkerheten til folk kan være i fare.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

– Jeg undrer meg over de store forskjellene. Boplassen din skal ikke avgjøre om du får rettshjelp i tide eller ei.

Det sier advokat Rolf Knudsen til NRK. Han frykter treg saksgang kan føre til brudd på menneskerettighetene og ulik rettssikkerhet for landets befolkning.

Selv har han en klient som sitter i varetekt og venter på å få sin sak behandlet i Bergen tingrett.

Men der er køen lang.

Innrømmer uheldig situasjon

Bare siden 13. mars har landets nest største tingrett utsatt 117 straffesaker. Sammenlignet med samme periode i fjor, har de over 50 prosent færre avviklede saker.

Helt ferske tall fra Domstolsadministrasjonen viser at det nå er 1366 straffesaker i kø i norske tingretter. Dette er en økning på nesten 200 saker siden slutten av april.

– Det er en sentral menneskerett at man skal få prøvd sine saker i rimelig tid for en domstol. Dette blir satt på spill med så mange utsettelser, sier advokat Knudsen.

Konstituert sorenskriver i Bergen tingrett, Arne Langeland, sier koronatida har vært krevende.

Han understreker at de har vært lojale mot myndighetens smittevernregler, og at svært få rettssaler i Bergen tingrett har vært egnet for bruk. Likevel innrømmer han at situasjonen er uheldig.

– Det vil framover gi særlig store utfordringer til de ulike partene i en rettssak, sier han.

Bergen tinghus

TINGHUSET I BERGEN: Sorenskriveren mener både bygningsmassen og teknisk utstyr har vært et hinder for å avvikle saker under koronatiden.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Skal levere i en krise

Drøyt 600 kilometer lenger nord, i Trondheim, ligger landets tredje største tingrett. Men for Sør-Trøndelag tingrett er situasjonen en helt annen enn i Bergen.

I løpet av de siste par månedene har tingrettens medarbeidere tatt et kvantesprang digitalt, forteller sorenskriver Leif Otto Østerbø.

– Vi har fokusert på å avvikle det vi kan digitalt. De første ukene etter 13. mars brukte vi til opplæring av medarbeidere. Det er uten tvil en god del merarbeid, men vi skal klare å stå i dette en stund til. Det er viktig å levere også i ei krise, sier han.

Nå har de 20 straffesaker som er utsatt kun grunnet korona.

Før man stengte ned store deler av det norske samfunnet, hadde Bergen en saksbehandlingstid på 5,3 måneder. Sør-Trøndelag brukte i gjennomsnitt 1,6 måneder på de samme type sakene.

Sorenskriver i Sør-Trøndelag tingrett, Leif Otto Østerbø

DIGITAL: Sør-Trøndelag tingrett har tatt unna en mengde saker digitalt de siste to månedene.

Foto: Karianne Breivik Eldnes / NRK

Store forskjeller

Men det er ikke kun i Bergen man sliter. En kartlegging NRK har gjort viser at det er store forskjeller blant landets tingretter.

(Tallene gjelder alle type straffesaker, både enedommer- og meddommersaker)

Statsråden: – Må dele erfaringer

Ifølge Domstolsadministrasjonen, ligger en del av problemene i begrensninger av tinghus og digitale verktøy.

Enkelte domstoler, som for eksempel Bergen tingrett, er lokalisert i et eldre og umoderne tinghus med mange mindre rettssaler. De har dårlig teknisk utrustning, skriver avdelingsdirektør Jann Ola Berget i en e-post til NRK.

Dersom regjeringa bevilger 35 millioner til digitalisering av norske rettssaler, som ble lagt fram i det reviderte budsjettet tirsdag, vil dette være til betydelig hjelp på saksgangen, mener Berget.

Statsråd for justis- og beredskapsdepartementet, Monica Mæland, sier til NRK at de er klar over de store forskjellene. Hun understreker viktigheten av at alle skal ha lik tilgang til en domstol.

– Jeg vil oppfordre domstolene til å lære av hverandre og utveksle gode erfaringer.

PK om koronasituasjonen i Marmorsalen, Klima- og miljødepartementet

STYRKER DIGITALISERINGA: Justis - og beredskapsminister Monica Mæland sier mer penger til IKT-satsing hos domstolene vil føre til at flere saker kan behandles.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Skyldige kan gå fri

Advokat Rolf Knudsen tror konsekvensene av dagens situasjon blir alvorlig for mange.

– Flere må sette livet på vent for å få en sak avgjort. Det kan ende med at skyldige går fri fordi vitner ikke lenger husker hendelser like godt. Retten skal jo frifinne om det er tvil, sier han.

Han tror også en del av de sivile sakene aldri vil nå retten fordi folk ikke orker å stå i kø.

I et brev fra Domstolsadministrasjonen til Justisdepartementet kommer det fram at man vil trenge 24 millioner ekstra kroner bare i 2020. Til neste år har de regnet ut at man vil trenge ytterligere 71 millioner, mens i 2022 ser man for seg en økning på 38 millioner.

Pengene skal primært dekke ekstra dommerressurser, heter det i brevet.

Inntrøndelag tingrett innredet med pleksiglass i rettssalene.

INNTRØNDELAG TINGRETT: Flere tingretter i landet sier de har starta med nye smitteverntiltak i tinghusene. Et av tiltakene er pleksiglass.

Foto: Julie Haugen Egge/NRK

Siste fra Trøndelag