Så mange flyktninger bosatte din kommune i fjor

Norske kommuner tok imot til sammen 7784 flyktninger i 2014. Staten ba om 10.000, så i år må kommunene bosette enda flere. Sjekk differansen mellom hva din kommune vedtok og hvor mange de faktisk bosatte.

Laster kart, vennligst vent...

Mange norske kommuner er for dårlige til å ta imot flyktninger. Selv om de har vedtatt å gjøre det. Sjekk din kommune her.

Frøya kommune bosatte ingen flyktninger i fjor til tross for at de selv vedtok å ta imot 15.

– Vi mangler boliger. Det er årsaken, sier leder Elin Reppe for NAV Frøya og Hitra.

Øykommunen har stor arbeidsinnvandring og planlegger nå å bygge boliger til sine nye landsmenn.

Elin Reppe

Frøya kommune skulle ta imot 15 flyktninger i fjor. Men ingen fikk komme. Øykommunen mangler boliger, men har nå planer om å bygge for å kunne ta imot flyktninger.

Foto: Privat

– Vi har en sak på gang politisk og regner med å få oppført nye boliger ganske fort. Vi har som mål å bosette 15 i år. Vi har en avtale med en privat huseier og er allerede i gang med å få fire flyktninger til kommunen, sier Reppe, og understreker at det ikke står på viljen.

– Bekymringsfullt

En forpliktende avtale mellom staten og kommunesektoren satte som mål å bosette 10.000 personer både i 2014 og 2015. Men i fjor tok 340 kommuner imot til sammen bare 7784 flyktninger. Ved utgangen av året ventet 4934 personer med innvilget opphold på å få flytte fra mottak til en kommune.

– Dersom kommunene ikke bosetter flere flyktninger, minimum i tråd med våre plantall, vil både køene og ventetiden i mottakene fortsette å øke. Dette er bekymringsfullt, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Geir Barvik i en pressemelding.

Etterslepet samt flere overføringsflyktninger og asylsøkere med krav på beskyttelse gjør at behovet i år er økt til 12.750 personer.

LES: Her skal det bosettes flest flyktninger i Norge

Vil bosette flest mulig

I Oppland, Akershus og Agder-fylkene tok samtlige kommuner imot flyktninger i fjor. Fylkene Hordaland, Nordland og Akershus bosatte flest flyktninger. Sandnes vedtok å ta imot 70 flyktninger i fjor, men bosatte fem flere enn målet.

Stanley Wirak

Sandnes kommune har bosatt 75 flyktninger i 2014. Fem flere enn de vedtok. Ordfører Stanley Wirak sier til NRK at flyktningene er viktig for arbeidsmarkedet, og at byen prøver å bosette så mange de kan.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi er en internasjonal by og kjenner ansvaret på å bosette flyktninger. Vi har et tøft boligmarked, men er nokså samstemte på at det er en viktig jobb å få bosatt flest mulig, sier ordfører i Sandnes, Stanley Wirak.

Ordføreren forteller at 18 prosent av innbyggerne i Sandnes er første og andregangs innvandrere. Og både innvandrerne og flyktningene er viktige for arbeidsmarkedet i byen.

Får hjelp fra befolkningen

Steinkjer kommune skal innen februar bosette nesten like mange flyktninger som de ellers gjør i løpet av ett år. Årsaken er at flyktningemottaket legges ned. De har fridd til kommunens innbyggere for å skaffe nok møbler og annet utstyr.

– Vanligvis bosetter vi spredt utover hele året. Vi har en avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om å bosette 35 i løpet av året, nå når mottaket legges ned har vi fått spørsmål om å bosette en langt større gruppe tidlig på året, sier leder i flyktningtjenesten Else Landsem.

Hun ser ikke mørkt på oppgaven og mener kommunen skal få det til.

Flyktninger

Steinkjer skal bosette 24 flyktninger innen februar. Nesten like mange som på et helt år. Kommunen har fått hjelp fra befolkningen både med husrom og møbler. Salah Fadalla Elgwaz, Ali Abduhzhi Hassan og May Britt Carlson fra flyktningtjenesten bærer møbler.

Foto: Silje Kolaas

Økt behov

IMDi forventer at om lag 8300 flyktninger vil bli bosatt i 2015. Dette er imidlertid ikke nok for å dekke det økte behovet, og kommunene som ikke har møtt anmodningen fra direktoratet blir bedt om å gjøre en ny vurdering.

IMDi-direktør Barvik mener satsingen på langsiktige, forpliktende avtaler med kommunene er riktig.

– Vi vil fortsette å gi kommunene informasjon som gjør dem i stand til å planlegge for flere år, også på dette området. Vi arbeider for at enda flere kommuner skal si ja til hele anmodningen, noe som er en viktig forutsetning for at flere flyktninger blir bosatt raskere, sier han.

LES: Kommuner nekter å bosette flyktninger

NRK Trøndelag akkurat nå