S. P. Andersen

Sigurd Per Andersen, eller S. P. som han likte å bli kalt, er en av NTH-historiens store personligheter. Han var professor i maskinteknisk fabrikkdrift og verktøymaskiner ved NTH, og satt som rektor i 9 år. Han var også en drifkraft i opprettelsen av SINTEF.

S. P. Andersen
Foto: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

Hør historien om S. P. Andersen: