NRK Meny
Normal

Rystet over departementet

Ledelsen ved St. Olavs Hospital er rystet over at Helse- og omsorgsdepartementet har fredet Røros sykehus.

Sykehus, illustrasjonsbilde
Foto: NRK

Departementet har slått fast at sykehuset er et lokalsykehus og derfor ikke kan legges ned.

Styreleder ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo, er oppgitt over på måten departementet har gått fram på i denne saken.

Nils Kvernmo. Adm. direktør, St. Olavs Hospital.
Foto: NRK.

- Vi har fått klar beskjed fra Storting og regjering om å spare 500 millioner kroner. Hvis vi blir overprøvd på tiltakene vi setter inn, blir det vanskelig å nå dette målet. Dessuten vil ledelsen miste autoriteten dersom det viser seg at det de vedtar ikke blir gjennomført.

Ikke fått formell beskjed

Kvernmo er også overrasket over at ledelsen ved sykehuset ikke har fått noen formell beskjed fra Helse- og omsorgsdepartementet om at Røros sykehus ikke kan legges ned fordi det er et lokalsykehus.

- Det er et minstekrav at de ansvarlige for virksomheten blir informert før statssekretæren går ut i media med slike opplysninger, mener Kvernmo.

St. Olavs Hospital ønsker å legge ned ortopedisk avdeling på Røros som et ledd i innsparingene, dette betyr at hele sykehuset kan bli nedlagt. Nå står striden om sykehuset er et lokalsykehus og dermed freda av Soria Moria-erklæringa.

- Røros sykehus fungerer ikke som et lokalsykehus i dag, mener Kvernmo. 

Kan bli overprøvd for tredje gang

- Det vi ser nå er tendenser til en eier som driver både med rammestyring og detaljstyring på samme tid. Det vil ikke gå i lengden fordi ledelsens autoritet blir undergravd, sier styreleder ved St. Olavs Hospital, Nils Kvernmo til NRK.

Det har ikke lyktes NRK å få en uttalelse fra departementet i dag. Dersom departementet stopper vedtaket, blir det tredje gang styreledelsen blir overprøvd.

Video fra Trøndelag

Fjellklatreren Adam Ondras suksess i Hanshelleren har gitt Flatanger omtale langt utenfor Norges grenser.
Sverre Magnus Selbach fikk oppfylt fiskedrømmen da han fikk en 1,8 meter lang svartskate på kroken i Trondheimsfjorden.
Cirka 8000 deltok i årets Pride-parade i Trondheim