– Det kom røyk opp fra hele taket

Brannvesenet i Stjørdal frykta et freda gårdshus skulle gå opp i røyk da de kom til stedet.

Brannutrykning i Stjørdal

Brannvesenet rykka ut med flere biler til branntilløpet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Brannsjef Bjørn Rønning

Brannsjef Bjørn Rønning ved Stjørdal brann- og redning.

Foto: Morten Andersen / NRK

– Da vi kom ut på E14 så vi at det kom røyk opp fra hele taket. Vi var veldig skeptisk til hvordan dette skulle gå, sier brannsjef ved Stjørdal brann- og redning, Bjørn Rønning.

Da det automatiske brannvarslingssystemet ble utløst ringte de som var inne i bygget raskt til 110-sentralen. De hadde sett at det var røyk på hele loftet og kvisten.

Bygningen er gammel og er ifølge brannvesenet freda.

– Vi sendte inn røykedykkere med en gang vi kom fram. De fant ingen varme i bygget, men ser at det har vært det i etasjeskillerne mellom loftet og kvisten. Vi kontrollerer om det er noe varme der og i pipa nå, sier Rønning.

Både politi og brannvesenet rykka ut til stedet. Bygget skal ikke ha fått nevneverdige skader som følge av branntilløpet.

– Vi er glad det gikk så bra som det gikk, sier Rønning.

Brannutrykning til gård i Stjørdal

Brannvesenet undersøker taket og pipa etter at det oppstod store mengder røyk inne i bygget.

Foto: Morten Andersen / NRK