Ryddet på E6 Trondheim

På E6 Omkjøringsveien i Trondheim er det ryddet ved Nardo, etter at et vogntog sperret veien.