Ryddet opp i lovbrudd

I fjor var Ranheim sykehjem i Trondheim blant verstingene med flere alvorlige brudd på Arbeidsmiljøloven. I dag har de nesten ingen.

Enhetsleder Karine Lee Blomstrøm. driftskoordinator Steinar Engen.

Enhetsleder Karine Lee Blomstrøm. driftskoordinator Steinar Engen bruker et datasystem for å holde oversikten. Et godt verktøy for å unngå brudd på Arbeidsmiljøloven, mener de.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Det er ingen alvorlige brudd slik det var i fjor sommer, sier driftskoordinator Steinar Engen.

Hemmeligheten ligger i bedre organisering og kontroll.

Ny stilling

Engen er hjelpepleier og nå er han ansatt på heltid som driftskoordinator ved sykehjemmet.

Han skal sikre at ingen av de 75 ansatte har arbeidstid eller vakter i strid med loven.

– Jeg sitter med oversikten over den totale innleie av folk og over alle vikarer og fast ansatte ved enheten. Gjennom mitt program på datamaskina kan jeg overvåke de bruddene vi eventuelt vil få, sier Engen.

Katrine Lee Blomstrøm

Enhetsleder Karine Lee Blomstrøm sier grunnbemanninga er for lav.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Systemet finnes

Det er det såkalte GAT-systemet han overvåker. Det er i bruk ved alle helseinstitusjonene i Trondheim. Her registreres alle ansatte og deres vakter.

I fjor ble det registrert over 26.000 lovbrudd i Trondheim kommune og flere kom til. Og dette er et problem i flere kommuner

Steinar Engen mener dette tyder på at det er bruk for flere slike som ham.

– Enhetene må ha noen i en slik jobb for å unngå brudd på loven.

I dag er det få slike jobber i kommunen.

Fortsatt tøft

Men det er fortsatt tøffe tak ved sykehjemmet særlig når fagpersoner blir akutt sykemeldt.

– Grunnbemanninga er for lav. Hadde vi hatt en mer på dagene ville det hjulpet. Det er spesielt problematisk i helgene, sier enhetsleder ved Ranheim helse- og velferdssenter, Karine Lee Blomstrøm.

Ranheim sykehjem

Ranheim- helse og velferdssenter.

Foto: Grethe Thobroe / NRK

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.