Rv3 Kvikne stengt

Rv 3 er stengt ved Ya bru på Kvikne på grunn av en trafikkulykke. Omkjøring er via E6 Dovre, eller Fv30 over Røros.