Ruster til kamp

De ansatte ved Ørland Hovedflystasjon ruster til kamp når forsvarsjefen legger fram sin endelige innstilling om innsparinger i forsvaret klokken ni i dag.

Jagerfly på Ørland Hovedflystasjon

Forsvarsjef Sverre Diesen har tidligere foreslått å legge ned hovedflystasjonen.

Joakim Kristiansen, som er tillitsvalgt i Befalets fellesorganisasjon på Ørland, tror ikke Diesen har forandret mening.

- Jeg har ikke de store forhåpningene til at Forsvarsstudien er endret i noe særlig grad i forhold til det vi har hørt. Synd, men sånn er det, sier Kristiansen.

Liten innflytelse

Kristiansen er skuffet over hvor liten innflytelse fagforeningene fikk i forsvarsstudien.

- Alle fagforeningene gikk da vi innså at dette ikke var snakk om noen reelle forhandlinger. De lokale innspilla kunne ikke få noen innvirkning på selve Forsvarsstudien, sier Kristiansen.

Vanskelig situasjon

Innenfor gjerdene på Ørlandet jobber over 650 kvinner og menn, som også har familier og nettverk som blir påvirket av besluttningen.

- Det er tøft å få høre at arbeidsplassen sin skal legges ned. Men jeg kan personlig ikke se for meg et Trøndelag uten et forsvar. Så jeg har fortsatt god tro på at Ørland Flystasjon fortsatt kommer til å være der. I hvilket omfang er jeg litt mer usikker på, men et helt avmilitarisert Trøndelag har jeg ikke no tro på. Jeg har stor tiltro til politikerne selv om jeg stiller meg mer tvilende til forsvarssjef Sverre Diesen, sier Kristiansen.

Uansett om forsvaret nå får mer penger, så vil forsvarssjef Sverre Diesen legge ned tolv militærbaser rundt om i landet. Leder i Forsvarskomiteen Jan Petersen tror likevel at mer penger kan redde noen av disse basene.

- Det betyr ikke at alle nedleggingsforslag blir uaktuelle om det skulle komme mer penger. Noe vil det uansett være fornuftig å gjøre, sier Petersen.