Rusbehandlingstilbud kan forsvinne

Privat rusbehandlingsstilbud i Rissa kan bli lagt ned mens 4000 venter på behandling i Norge. KrF mener private må få bedre vilkår.

Ungdom og alkohol

Rusbehandlingsplasser står ledige i Sør-Trøndelag. Saken er oppe i Stortinget.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

– At denne institusjonen kan bli lagt ned når behovene er store, er svært uheldig, sier Øyvind Håbrekke fra Kristelig Folkeparti i Sør-Trøndelag. Han tok opp saken i Stortinget onsdag.

Buestiftelsen i Rissa er en ideell institusjon som behandler rusavhengige. I dag kjøper Helse Nord 10 plasser. Tidligere var det 41 plasser her, men det er blitt stadig vanskeligere å drive. Ikke minst fordi anbudsrundene går over fire år.

Må få bedre vilkår

Øyvind Håbrekke

Øyvind Håpbrekke (KrF) mener Stortinget må sikre bedre vilkår for private rusbehandlingstilbud.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

– De må gis utviklingsmulighter langsiktige rammevilkår som gjør at de kan ta oppdrag over lang tid og ha mye større stabilitet enn de har i dag.

I Stortinget lovte helse- og sosialminister Anne Grete Strøm Eriksen å se nærmere på problemet i en stortingsmelding om ruspolitikk som kommer neste år.

– Der vil også de private aktørene på rusfeltet bli omtalt, sier Strøm Eriksen.

Refs fra helsetilsynet

Institusjonen fikk tidligere i år refs fra helsetilsynet blant annet fordi de har brukt en lege uten godkjenning i behandlinga. De har også mistet en viktig kontrakt etter at Helse Nord vedtok å ikke sende flere pasienter dit.

Helse Nord kobler ikke denne avgjørelsen direkte til påpakningene fra helsetilsynet, men sier at dette skyldes forhold rundt kontrakten. Hverken helsetilsynet eller institusjonen ville gå nærmere inn på deltaljer om dette da NRK skrev om saken.

Ansatte permittert

I juni permitterte institusjonen 10 ansatte delvis fordi institusjonen slet med å vinne anbud og fylle opp behandlingsplassene. Dette skapte problemer fordi NAV ikke ville betale ut dagpenger fordi de mente bedriften selv måtte ta ansvar for permitteringene.

– Det er for at Folketrygden ikke skal overveltes kostnader som hører til arbeidsgiver, uttalte Kristian Heyerdahl som er kontorsjef i NAV.