Rovviltnemnda står fast på sitt

Rovviltnemnda er glad for at departementet ikke krever endringer i forvaltningsplanen for rovdyr nå, og er positiv til å gå i ny dialog med miljødirektoratet. Men for rovviltnemnda vil det være helt uaktuelt å utvide forvaltningsområde for gaupe, jerv og bjørn langs svenskegrensa da det går inn i viktige tamreinområder i Trøndelag. Det sier Gunnar Alstad, leder i rovviltnemnda for Trøndelag og Møre og Romsdal.