Normal

Rosenborgsaken følges opp

De tidligere ansatte og studentene ved Rosenborglaboratoriene ved NTNU skal følges opp med en helseundersøkelse om fem år.

Laboratorium på Rosenborg, NTNU.

Rosenborglaboratoriene ved NTNU. Nå er de revet.

Foto: NRK

Det er Kunnskapsdepartementet som ber om at de undersøkes når det er gått en stund.

Flere er blitt kreftsyke etter å ha jobbet eller studert ved laboratoriene.

16. mai i år la de medisinske ekspertene fram sin endelige rapport til Kunnskapsdepartementet. Der foreslo de å fortsette oppfølginga av personer som har vært tilknytta de gamle Rosenborg laboratoriene i Trondheim. Nå følger Kunnskapsdepartementet opp og en ny oppfølging skjer om 5 år.

Ikke helt til bunns i saken

Ivar Størseth er en av de berørte etter Rosenborgsaken, og han er enig med departementet.

- Vi har ikke kommet helt til bunns i Rosenborgsaken. De har anbefalt en ny oppfølging om fem år, og jeg synes det er nødvendig.

Departementet mener at NTNU som arbeidsgiver har et særskilt ansvar for videre oppfølging av Rosenborgsaken overfor de berørte.

NTNU skal holde departementet løpende oppdatert om arbeidet med saken og om eventuelle nye forhold, står det i skrivet.

I tillegg har departementet vært i kontakt med Kreftforeningen for å se på muligheten for å få etablert en informasjonstjeneste for berørte.