Røros-prosjekt får internasjonal pris

Uthusprosjektet på Røros, som tar vare på verdensarven i trehusbyen, hedres med EUs kulturminnepris 2015.

Røros

VERDENSARV: Røros med karakteristiske Berqstaden Ziir i midten.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Det er i alt 28 vinnere av prisen Europa Nostra Awards, deriblant Røros-prosjektet og restaureringsarbeidene ved Eidsvollbygningen.

Over 400 ulike restaureringsarbeider er gjennomført på Røros siden 1996 gjennom Uthusprosjektet.

Da prosjektet ble startet, var mange uthus i ferd med å forfalle. Satsningen har derfor vært viktig for å ta vare på verdensarven og det spesielle ved Røros.

– En anerkjennelse

Uthusprosjektet kan vinne to priser til under en seremoni i Oslo Rådhus 11. juni. For det første kan de bli en av sju «Grand Prix»-vinnere, som får heder og 10.000 euro, vel 86.000 norske kroner. For det andre kan de ta publikumsprisen «Public Choice Award», som resultat av en nettbasert avstemning.

Røros-ordfører Hans Vintervold er glad for at Uthusprosjektet hedres:

– Dette er en anerkjennelse og en påskjønnelse for det arbeider som er gjort over lang tid i kommunen vår og der det over tid er bygget opp en betydelig lokal kompetanse på å ta vare på blant annet den gamle trehusbebyggelsen i og rundt Bergstaden Røros, sier ordføreren i en pressemelding.

– Det er også vektlagt måten dette er organisert på, der prosjektleder og huseier samarbeider og velger den utøvende håndverker som er best skikket til å gå løs på de oppgaver som den enkelte eiendom krever.

(Saken fortsetter under videoen)

Over 400 prosjekter er restaurert gjennom Uthusprosjektet i Røros.

VIDEO: En håndverker jobber med restaurering av trehus i Røros.

Bygningsvern

I arbeidet med å ta vare på trehusene har bygningsvernsenteret stått sentralt, ifølge ordføreren. Denne kunnskapen er også spredt til andre steder i Norge og i utlandet, påpeker han.

– Prisen er en ekstra vitamininnsprøyting for å fortsette dette viktige arbeidet og samtidig også en stor takk til alle ildsjelene som har stått bak og lagt grunnlaget for at verdensarven fremstår som den gjør i dag, sier ordføreren.

Røros har stått på Unescos verdensarvliste siden 1980.

Røros

TREHUS: Røros har tatt vare på mye av sin gamle trehusbebyggelse.

Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

NRK Trøndelag akkurat nå