Rømt laks på kysten

Det er observert rømt oppdrettslaks i sjøen både utenfor Frøya og i Fillfjorden på Hitra, melder avisa HitraFrøya. Fiskeridirektoret jobber nå med å finne ut hvor den rømte fisken kommer fra.