Rock City trekker tilbake oppsigelsen

Rock City og daglig leder Åsmund Prytz er nå enige om en løsning som gjør at de unngår en arbeidsrettssak. Prytz ble oppsagt i september, men nå har styret trukket oppsigelsen tilbake og latt Prytz si opp selv.

Åsmund Prytz

Åsmund Prytz skal fortsatt bare jobbe i Rock City til april neste år, men nå er han ikke lenger på oppsigelse.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vi har signert en fratredelsesavtale med Åsmund Prytz. Styret og våre juridiske rådgivere ser ikke annerledes på saken nå enn da vi gikk til oppsigelse av daglig leder i september. Men når det nå ble mulig å inngå en frivillig ordning med Åsmund, så er det det beste for alle parter, sier en ordknapp styreleder Gunnar Sellæg til NRK.

Prytz selv er veldig fornøyd med avtalen, som innebærer at han selv velger å fratre sin stilling fra samme dato som han opprinnelig ble oppsagt.

– Mitt og mine juridiske rådgiveres syn har hele veien vært at oppsigelsen var grunnløs, og jeg setter stor pris på at den nå er trukket tilbake, sier han til NRK.

Vil jobbe med styret for å berge Rock City

Åsmund Prytz fikk sparken fra stillingen som daglig leder i Rock City, norsk ressurssenter for pop og rock, tidlig i september. Da hadde styret i selskapet allerede i flere måneder signalisert at de ønsket noen andre enn Prytz i lederrollen.

Prytz selv hadde ingen planer om å gå frivillig. Det har vært spekulert i om han skulle ta saken til arbeidsretten. Ved nå å ha sagt opp selv, kan Prytz ikke lenger ta saken til domstolene.

Prytz' egen fratredelsesavtale blir gjeldende fra september, da han fikk den opprinnelige oppsigelsen fra styret, og han vil nå altså jobbe ut mars neste år med å berge Rock City.

– Det er en dramatisk situasjon med store kutt i budsjettene, og vi vil jobbe for å få statsstøtten tilbake. Da må alle gode krefter bidra.

LES: Disse politikerne kan redde Rock City

Aksepterte ikke oppsigelsesgrunnen

Styret forklarte oppsigelsen i september med manglende fremdrift i realisering av det nasjonale mandatet, som er å gjøre Rock City til et nasjonalt ressurssenter for musikkbransjen.

– Det er ikke opp til organisasjonen selv å vurdere om vi har nådd mandatet eller ikke. Det tror jeg stortingspolitikere, departement, øvrige offentlige aktører og ikke minst musikkbransjen i Norge må vurdere, sa han til NRK i september.

Prytz gjentar i dag at han stiller seg uforstående til oppsigelsen.

– Jeg mener det ikke har vært grunnlag for en oppsigelse, og det moralske aspektet ved dette har for meg vært viktigere enn en eventuelt pengeerstatning, som kunne vært alternativet her.

Ifølge Gunnar Sellæg syntes styret det ikke var hyggelig å gå til oppsigelse.

– Når det etter hvert viste seg at det allikevel var grunnlag for en frivillig ordning, så synes vi i styret at det er en bra løsning, sier han til NRK.

LES: – Nå må vi få arbeidsro!

Gunnar Robert Sellæg og Åsmund Prytz

Styreleder Gunnar Sellæg sier forhandlingene med Åsmund Prytz har foregått i en hyggelig tone.

Foto: Espen Sandmo/NRK

Problemer i kø

Rock City ble offisielt åpnet av daværande kulturminister Anniken Huitfeldt den 11. november i 2011. Prudence sto sammen på scenen, og alle hadde tro på ei lys framtid for rockesenteret i rockebyen.

Men siden kom økonomiske problemer, et par knusende revisjonrapporter, en rådmann som måtte gå, en nesten-konkurs som ble avverget ved at kommunen gikk inn – og nå sist en personalkonflikt som kulminerte i at daglig leder Prytz fikk sparken.

Musikkbransjen har selv uttrykt at de ikke ser behovet for et ressurssenter som Rock City, og flere politikere fryktet personkonflikten i selskapet kunne påvirke viljen til å bevilge mer penger. Statsbudsjettet for 2015 viste da også at selskapet får redusert statstilskuddet fra 6 millioner til 1,9 millioner kroner. I løpet av to år vil tilskuddet avvikles.

LES: Regjeringen kutter Rock City-støtte