NRK Meny
Normal

Rock City skuffet over regjeringen

Styret i Rock City er skuffet over at regjeringen gir lite penger til senteret.

Rock City

Statsbudsjettet ga lite glede for Rock City i Namsos.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

I kveld holdt styret i Rock City et ekstraordinært styremøte på bakgrunn av det fremlagte statsbudsjettet.

Regjeringen velger å gi Rock City 1,9 millioner kroner i 2015. I 2014 fikk senteret seks millioner kroner i tilskudd.

I en pressemelding skriver styret at de er svært overrasket og skuffet over det dramatiske forslaget fra regjeringen. Regjeringen foreslår å redusere statsstøtten til Rock City med 4,1 millioner kroner til neste år, fra 6 millioner til 1,9 og deretter avvikle helt i løpet av to år.

Uenig med kulturministeren

Styret velger også å kritisere kulturminister Thorhild Widvey.

– Kulturministeren har i dag begrunnet forslag med at behovet for en nasjonal funksjon ikke lenger er tilstede, og at selve ideen bak Rock City AS ikke lenger kvalifiserer til statsstøtte. Styret er naturlig nok uenig i denne vurderingen, og er overrasket over at staten nå fjerner grunnlaget for å realisere det nasjonale mandatet som er gitt Rock City Namsos AS og Namsos Kommune.

Styret erkjenner likevel at de ikke har vært tilfredse med fremdriften knyttet til å levere i henhold til det nasjonale mandatet, og styret har på bakgrunn av dette iverksatt tiltak for å forsterke utviklingen. De syns derfor det er svært skuffende og veldig beklagelig at man ikke får sjansen til å realisere prosjektet.

Kommunen i en vanskelig situasjon

Det er allerede foretatt betydelige investeringer i infrastruktur i Namsos som representerer store forpliktelser for Rock City Namsos AS og Namsos Kommune.

– Styret synes det er beklagelig at staten nå løper fra sin del av ansvaret og samtidig setter Rock City og Namsos Kommune i en svært vanskelig situasjon. Stortinget vedtok Trøndelagsalternativet som valg for det nasjonale mandatet, og dette ble delt mellom Trondheim og Namsos. Trondheim fikk bygd sitt Rockheim av Statsbygg, Namsos sitter nå igjen med hele regningen alene, står det i pressemeldingen.

Gir ikke opp

Selv om dagens statsbudsjett er dramatisk for Rock City, vil styret ikke gi opp.

– Styret presiserer at dette er forslag til statsbudsjett, og at arbeidet med å forsøke å sikre Rock City fortsatt statsstøtte vil fortsette. Parallelt med arbeidet med å sikre finansiering vil styret i samråd med Namsos Kommune utrede alternative strategiske muligheter for Rock City dersom forslaget om bortfall av statsstøtte blir endelig.

Aktivitetene ved senteret vil også fortsette som planlagt.

– Styret vil presisere at driften av Rock City og de planlagte aktivitetene vil gå som vanlig ut 2014. Det vil si at Bandwagon, Arrangementsledelse og andre prosjekter selskapet er involvert i vil gjennomføres som planlagt, står det i pressemeldingen.