Rock City er over den verste kneika

Etter et svært turbulent år går Rock City i Namsos nesten i balanse. Norsk senter for pop og rock startet året med et underskudd på nesten ni millioner kroner.

Rock City

Det går mot lysere tider på Rock City i Namsos. Underskuddet er kraftig redusert i 2013.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Styret i Rock City startet dette året med å hyre inn ekstern hjelp for å granske pengebruken i selskapet.

Til tross for store offentlige tilskudd gikk Rock City med millionunderskudd.

En rapport, som ble lagt fram i februar i år, viste at selskapet har hatt manglende kontroll på pengebruken.

Nesten balanse

Underskuddet var større enn antatt ved Rock City, og på hele 8,9 millioner kroner.

Daglig leder ved Rock City, Åsmund Prytz, kan se tilbake på et år med omfattende tiltak for å få balanse i drifta.

Slik det ligger an nå kan Rock City få et underskudd på noen hundre tusen kroner. Det endelige tallet er ennå ikke klart.

– Det blir en liten minus, mye knytta til husleiekostnader. Selve drifta har gått meget bra og utviklingen er positiv, sier Prytz.

Staben er kraftig redusert fra 14 årsverk til mellom to og tre hele stillinger,

Aktivt år

Prytz setter pris på samarbeidet med store deler av norsk musikkbransje i 2013. Det siste året har Rock City samarbeidet om en lang rekke prosjekter med blant annet Norsk Rockforbund, Grammart og Norsk Komponistforening.

Åsmund Prytz

Åsmund Prytz, daglig leder på Rock City i Namsos.

Foto: Rock City

– Det har vært et aktivt år for de ansatte og mye jobbing. Mye på grunn av et godt samarbeid med ulike partnere i norsk musikkbransje, og det er vi takknemlig for. Vi satser på et like høyt aktivitetsnivå også neste år, sier daglig leder i Rock City, Åsmund Prytz.

– Samarbeidet gir også et godt utgangspunkt for å søke om ulike prosjektmidler, sier han.

– Jeg tror vi har kommet godt ut av dette året. Mange har fått kjennskap til Rock City på godt og vondt. Folk i musikkbransjen vet at det noen ganger er storm. Men klarer en å komme seg ut av det, kan en stå seg enda bedre etterpå, sier Åsmund Prytz.

Lite penger

Han mener Rock City er i ferd med å komme på pluss-sida. Men fortsatt er det forholdsvis lite penger å drive for ved det nasjonale sentret for pop og rock.

I 2014 har Rock City et budsjett på vel 10 millioner kroner. Mye av dette beløpet går med til å dekke faste utgifter.

Situasjonen rundt eierforholdene til NTE Arena og Opplevelsessenteret er fortsatt uavklart. Rock City ønsker å bli kvitt disse forpliktelsene, men her er framtida mer usikker.

Hele andre etasje i Rock City står tom.

– Det kan være en mulighet at Namsos kommune har kulturskole i lokalene i framtida. Vi ønsker også gjerne en næringshage, og kulturaktivitet med næringsperspektiv. Det ville vært bra, sier Prytz.

Optimistisk

Han er optimistisk med tanke på det nye året. Han tror på enda bedre tider i 2014.

– Vi skal klare det. Dette skal gå bra. Nå må det stakes ut en kurs i løpet av det kommende året som gir en retning, sier daglig leder på Rock City i Namsos, Åsmund Prytz.