Hopp til innhold

Jugendgård blir jevnet med jorda

Protestene førte ikke frem. Nå er det klart at den en gang så staselige og ærverdige bygården i Elgeseter gate 30b blir revet.

Elgesetergate 30B

FOR FALL: Den over 100 år gamle jugendgården blir nå revet for å gi plass til en 34 meter bred boulevard med nye kollektivløsninger.

Foto: Kaja Kristin Ness/NRK

Den over 100 år gamle jugendgården i Trondheim står snart for fall. To andre bygårder vil også lide samme skjebne etter at bygningsrådet i formiddag bestemte at de tre gårdene skal rives.

Det politiske flertallet mener bygårdene skaper problemer for byutviklingen.

Geir Waage

Kommunalråd for Arbeiderpartiet, Geir Waage, sier bygårdene må rives for å gjøre plass til kollektivtrafikken.

Foto: Anders Ulvolden

– Bygårdene må rives slik at Elgeseter gate blir bredere. Vi vil få et bredt, sammenhengende gateløp hele veien, noe som får stor betydning for hvilke løsninger vi velger for kollektivtrafikken ut og inn av Midtbyen, sier kommunalråd for Arbeiderpartiet, Geir Waage, til NRK.

Barokk hage-protest

Vedtaket om riving har ligget på politikernes bord siden 1950.

Charlotte Rostad og Trygve Ohren

Charlotte Rostad og Trygve Ohren er to av mange kunstnere som har engasjert seg mot riving av de gamle bygårdene.

Foto: Kaja Kristin Ness/NRK

I 1995 ble det på nytt vedtatt å rive bygårdene, men det er først nå Trondheim kommune har penger til å gjennomføre den planlagte rivingen.

Til tross for at gården har vært rivingstruet og vanskjøttet i flere tiår, var det mange som protesterte da saken kom opp på nytt.

30 kunstnere engasjerte seg for å få stoppet rivingen, og forvandlet i fjor høst 14 leiligheter til et kunstgalleri. De mente rivingen vil føre til en ytterligere sentrumsdød i Trondheim.

– Det er ikke snakk om å verne bare for å verne. Denne bygården kan gi noe tilbake til den bydelen og gata som skal lages her, som man ikke kan gjenskape, uttalte kunstneren Trygve Ohren.

Også Trondheimskunstner Håkon Bleken støttet protestene, og til slutt havnet saken på bordet til Riksantikvaren som måtte undersøke om de gamle bygårdene kunne rives og at de ikke var verneverdige

Bedre kollektivløsninger

Nå er det altså klart at de tre bygårdene blir revet.

Elgeseter gate er byens mest trafikkerte, og er hovedfartsåren ut og inne av Trondheim sentrum. Det er anlagt egne kollektivfelt i begge retninger, men dette er ikke tilstrekkelig når nye løsninger for kollektivtilbudet skal på plass.

Utbyggingen av Elgeseter gate må også ses i sammenheng med planene om en mulig framtidig bycampus, dersom Dragvoll-miljøet flyttes til Gløshaugen og Øya.

– Vi ønsker å ha en bredde på Elgeseter gate på 34 meter. Der gårdene står er det i dag 18 meter, og det er altfor trangt til å få til nye løsninger for kollektivtrafikken, sier Waage.

Rivingen av bygårdene skal etter planen starte i 2015.

30 kunstnere i Trondheim kjemper nå for å berge en ærverdig bygård. De har gjort om leiligheter til kunstgalleri for å stanse en planlagt veiutbygging - men politikerne sier det er for seint.

Kunstner Per Kristian Nygård vanner hagen i Elgeseter gate 30B.