Jubler over millioner til ny kai

Rissa kommune har fått 5,5 millioner til ny hurtigbåtkai. Anløpet kan bli viktig for å knytte Rissa sterkere sammen med den nye framtidige kampflybasen på Ørland.

Kaia i Hasselvika i Rissa

Nytt hurtigbåtanløp her i Hasselvika i Rissa, vil betyr at framtidas hurtigbåttyper har mulighet til å frakte folk fra Rissa til Ørland og Trondheim også med de nye båttypene.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Ove Vollan, ordfører i Rissa

Ordfører i Rissa, Ove Vollan, er kjempefornøyd med støtten til det nye hurtigbåtanløpet i Hasselvika i Rissa.

Foto: Høyre

– Vi er veldig glade over vedtaket og vil sette i gang arbeidet med å få opp det nye kaianlegget snarest mulig, sier ordfører i Rissa, Ove Vollan.

I forrige uke vedtok fylkesutvalget å støtte Rissa kommune med 5,5 millioner kroner til nytt hurtigbåtanløp i Hasselvika i Rissa.

Kaia i Hasselvika er en viktig forbindelse mellom Rissa og Ørland kommuner i dag, og Rissa kommune har lenge hatt en søknad inne hos Sør-Trøndelag Fylkekommune om å få støtte til å oppgradere kaianlegget i Hasselvika for å kunne ta imot de nye hurtigbåtene som planlegges inn i hurtigbåtsambandet.

Tar inn passasjerer i fronten

–Det nye kaianlegget vil bygges slik at det kan gjøres frontlasting og sidelasting samtidig. Dermed vil det være veldig greit for de nye båtene å legge til i Hasselvika, sier Vollan.

Fosen Namsos Sjø tok over en ny anbudsperiode for hurtigbåtene i Trondheimsfjorden 1. januar. Ett av kravene fylkeskommunen har stilt er at det skal settes inn raskere båter, i tillegg til forandringer i rutetabellene.

Det er lovt kortere reisetid mellom Brekstad og Trondheim.

Samtidig har Agdenes og Rissa vært engstelige for at de vil miste anløp.

– Det er et satsingsområde for oss at det skal være veldig greit å kunne pendle fra Rissa både til Ørlandet og til Trondheim. Vi ønsker at det skal være mulig for folk å bosette seg i Hasselvika, og jobbe på Ørlandet. Da er det viktig med et skikkelig hurtigbåtanlegg og et godt rutetilbud, sier Vollan.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Kaia i Hasselvika i Rissa

Det blir en helt annen måte å legge til en denne, når Fosen Namsos Sjø setter inn nye båter i sambandet mellom Trondheim og Ørland. I de nye båtene går folk inn og ut av båten i framenden, uten at båten må legge til med tau.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Dragkamp om folk

For Rissa sin del er de fleste anløpene i kommunen ivaretatt i den nye rutetabellen, med unntak av ettermiddagsavganger fra Trondheim. Agdenes kjenner sterkere på ruteendringene.

– Vi er forbannet, frustrert og fortvilt over det nye rutetilbudet hvor vi har mistet tre sentrale ruter, blant annet to avganger inn til Trondheim om ettermiddagen, sier ordfører i Agdenes, Oddvar Indergård.

Han er allikevel glad for at de får på plass en ny type kai som vil betjene de nye båtene.

– Det er klart dette er veldig viktig å få på plass. Det reduserer også liggetiden i hver havn mye, sier Indergård.

– At vi får ei oppgradert havn er viktig. Vi trenger også hurtigbåten for dem som pendler fra Trondheim til Hysnes Helsefort, sier Vollan.

Samarbeider med Agdenes

Kaia i Hasselvika i Rissa

Småbåtplassene i Hasselvika vil bli flytta på, og kommunen starter med mudring av havna ganske snart for å bygge det nye hurtigbåtanløpet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Rissa og Agdenes kommuner vil samarbeide om å legge ut byggeplanene for nytt hurtigbåtanløp på anbud.

– Vi vil samkjøre denne prosessen for å få til en ordentlig pakke på det. Dette kommer til å skje så snart som mulig, sier Vollan.

Beløpet på 5,5 millioner kroner dekker 40 prosent av den totale kostnadsrammen på 14 millioner kroner. Rissa kommune behandlet saken i formannskapet i dag og finansiering av den nye kaia lå allerede inne i årets budsjett.