Rir for barn som er «annerledes»

Oda Tiller og Nora Krågebakk rir pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim for å skape oppmerksomhet rundt barn med usynlige funksjonsvansker.

Nora Krågebakk og Oda Tiller

Nora Krågebakk og Oda Tiller startet turen fra Oslo 28. juni. Planen er å være i Trondheim 28. juli.

Foto: Privat

28. juni startet Oda Tiller og Nora Krågebakk på den lange turen fra Oslo til Trondheim, på hest. De jobber med et prosjekt for barn med det de kaller usynlige funksjonsvansker, som kan være diagnoser som Autisme eller ADHD. Dette gjør de i samarbeid med organisasjonen Mylder.

– Det vi vil er å få folk til å åpne øynene, det er derfor vi gjennomfører denne turen her. Dette er starten på å få satt i gang prosjektet, og når vi kommer hjem skal vi jobbe med å få Mylder på beina. Vi starter opp allerede i høst med noen elever, så vi er i gang, sier Oda Tiller.

Klare det umulige

Nora Krågebakk og Oda Tiller

Nora Krågebakk og Oda Tiller har møtt noen utfordringer langs veien, men er motiverte for å nå målet i Trondheim.

Foto: Privat

Turen har gått langs pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim, og det har oppstått noen utfordringer langs veien.

– Vi har vært i mye krevende terreng, så vi er veldig fornøyde med at vi har klart oss så langt uten å bli kjørt. Det handler litt om det å få til det folk ikke mener er mulig. Vi krysset Mjøsbrua med hest, noe vi ble sterkt advart mot å ikke gjøre. Men da sa vi at det skal vi få til, så gjorde vi det, forteller Tiller.

Tiller har selv erfaring med hvordan det er å ha en diagnose, og det har ført til at hun har blitt veldig engasjert i saken.

– Jeg har en del usynlige diagnoser, og har tidligere fått fortalt at jeg kommer til å bli uføretrygdet innen jeg er 25 år. Nå er jeg 25 og nå rir jeg Oslo-Trondheim. Så det er mye min egen historie som gjør at jeg er engasjert i dette, forteller Tiller.

Annerledes er greit

Berit Bertling er initiativtaker til prosjektet Pilegrimsrittet 2016. Hun har en sønn med aspergerssyndrom, og er veldig opptatt av at det skal finnes et tilbud for de som er litt annerledes. Tilbudet ligger innenfor konseptet Grønn omsorg, og skal bli et ettermiddagstilbud for barn og unge i Oslo-området.

– Vi ønsker å skape en arena for de ungene som hele tiden prøver å irettesette seg selv, fordi du er akkurat så annerledes at du ser at du er det. Hvis du bare kunne slutte å være litt annerledes kunne ting vært veldig mye lettere. Veldig mange av disse barna bruker veldig mye krefter på å bli noe de faktisk ikke kan bli, sier Bertling.

– Pilegrimsrittet handler om å få fokus på det som kalles skjulte funksjonsvansker. Det lange rittet, og at det er hindringer underveis som du må takle, blir symbolsk for hele prosjektet, forteller initiativtakeren.