Freder trehusbyen Levanger

Riksantikvaren har i dag midlertidig fredet store deler av Levanger sentrum.

Levanger sentrum
Foto: NRK

Rundt 190 eiendommer fredes midlertidig fordi Riksantikvaren mener reguleringsplanen i området ikke kan brukes til å stanse riving av den særpregede trehusbebyggelsen i byen.

- Den enkle grunnen er at det er en reguleringsplan hvor intensjonen er bevaring. Den må man kanskje kunne si har en teknisk feil når man ikke kan bruke den til å stoppe riving, sier assisterende direktør hos Riksantikvaren, Sjur Hellseth til NRK.

Vedtok riving

Riksantikvaren viser til at kommunen har gitt tillatelse til riving av to trehus i området. Nord-Trøndelag fylkeskommune har klaget vedtaket inn til Fylkesmannen.

Plan- og utviklingskomiteen blir orientert av Kåre Hynne i Byggmester Grande

Kommunens Plan- og utviklingskomite på befaring ved ett av trehusene som utløste fredningsvedtaket.

Foto: Håvard Zeiner / NRK


- En riving vil redusere eller ødelegge kulturmiljøets verneverdi, mener Riksantikvaren.

Les: Vurderer riving

Fredningsvedtaket betyr blant annet at bygningene ikke kan rives, verken helt eller delvis. Alle ytre endringer og inngrep skal godkjennes av myndighetene før arbeidet settes i gang.

Eierne av de rundt 190 eiendommene som omfattes av den midlertidige fredningen vil bli varslet.

Store deler av Levanger sentrum består av trehus som ble satt opp etter den siste bybrannen i 1897.

Ble svært overrasket

Ordfører Robert Svara (Ap) ble svært overrasket da han fikk høre om fredningsvedtaket under et kommunestyremøte onsdag ettermiddag.

- Dette er såpass ytterliggående at vi orienterte politikerne om vedtaket mellom to saker, forteller Svarva.

Debatt: - Det var på tide

Han mener Riksantikvaren nå lager det han kaller en prinsippsak av to hus i sentrum.

- Det er slett ikke de husene som er til mest pryd for Levanger sentrum. Etter mitt og mange andres syn er ikke disse to de mest verneverdige, sier ordføreren til NRK.

Han regner med at plan- og utviklingskomiteen kommer til å samles til et ekstraordinært møte, og at tidligere vedtak i saken tyder på at kommunen vil klage på vedtaket fra Riksantikvaren.

- Har dere ikke fulgt opp bevaringsplanen for sentrum som ble vedtatt i 1984 når Riksatikvaren nå griper inn?

- Vi mener vi absolutt har gjort det. Det som er sagt er at særpreget skal bevares, men i en by som Levanger må vi finne oss i å bruke bakrommene og bakdelen av fasadene til verdiskaping. Dette blir vanskelig og vil ikke blåse mer liv i sentrum, sier Robert Svarva, ordfører i Levanger.