Tidligere drapstiltalt sykepleier fortviler over ny etterforskning

Drapstiltalen mot kvinnen i 20-årene ble henlagt i høst. Nå har Riksadvokaten beordret videre etterforskning etter at ei 84 år gammel kvinne døde ved Snåsa sjukeheim i 2016.

Snåsa sjukeheim

– Vi kan ikke påvirke måten påtalemyndigheten håndterer denne saken på, selv om vi kan like den dårlig, sier advokat Harald Stabell.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Saken blir ytterligere etterforsket etter at avdødes barn klaget på henleggelsesvedtaket.

– Hun føler det er et mareritt som aldri tar slutt, sier sykepleierens advokat Harald Stabell.

Fylkeslegen i Nord-Trøndelag opprettet tilsynssak etter dødsfallet, og konkluderte med at kvinnen hadde opptrådt uforsvarlig. Samtidig ble det slått fast at Snåsa kommune manglet både rutiner og systemer rundt legemiddelhåndtering, så sykepleieren fikk verken advarsel eller mistet autorisasjonen.

– Det som er uheldig er at dette tar sånn tid for sykepleieren det gjelder og for Snåsa kommune. Samtidig har vi forståelse for at Riksadvokaten gjør sine egne vurderinger, sier fylkeslege i Nord-Trøndelag, Marit Kverkild til NRK.

Uklar dødsårsak

Kaia Strandjord

Statsadvokat tror det vil ta 2-3 måneder før Riksadvokaten kan gjøre en ny påtalevurdering i saken.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Den 84 år gamle kvinnnen døde 25. august 2016. I løpet av en periode på to timer og 25 minutter fikk hun 52,5 milligram morfin intravenøst fordelt på tre sprøyter. Hun døde rundt fire og en halv time senere, ifølge den henlagte tiltalen.

I den første obduksjonsrapporten ble det konkludert med at kvinnen døde av en overdose morfin. Etter at det var tatt ut tiltale kom patologen med en ny rapport hvor det blir pekt på flere andre mulige dødsårsaker. Statsadvokat ved Trøndelag statsadvokater, Kaja Strandjord, mente da at grunnlaget for tiltale falt bort.

– Dette betyr at Riksadvokaten ikke er helt fornøyd med etterforskningsresultatet som vi brukte da vi henla saken. Han ønsker ytterligere fokusering på sakkyndighet, så vi ber om en farmasøytisk rapport som kan si noe om tilvenning, om mengde i kombinasjon med dødsårsak, sier Strandjord til NRK.

Etter at etterforskningsskrittene er gjennomført har Riksadvokaten bedt om å få saken tilbake på sitt bord for ny påtalemessig behandling.

Ønsker sluttstrek

Harald Stabell

Forsvarer Harald Stabell sier han ikke kan gjøre stort før han og hans klient får en avgjørelse på påtalespørsmålet.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Sykepleieren har hele veien nektet straffskyld, og advokat Harald Stabell sier både han og hun har stilt et stort spørsmåltegn ved at en stor straffesak ble innledet når saken ikke fikk noen betydning for autorisasjonen eller yrkesutøvelsen.

– Hun skjønner ikke dette og er ganske fortvilet nå, sier forsvareren.

Han legger til at Riksadvokaten er i sin fulle rett til å be om ytterligere etterforskningsskritt, men påpeker at saken har tatt veldig lang tid.

– Hun har vært tiltalt for en alvorlig forbrytelse, nemlig uaktsomt drap, og det er klart at hun ønsker å få satt en sluttstrek for dette, sier Stabell.

– Utordrende å ikke kunne legge saken bak oss

Sykepleieren har vært i jobb for Snåsa kommune siden Fylkeslegen konkluderte med at hun ikke ville bli fratatt autorisasjonen, sier pleie- og omsorgsleder, Mimi Lise Jørstad.

Hun følger opp sykepleieren, men ønsker ikke å gå i detalj om hvordan det er for henne å stå i jobb.

– Vi er jo overrasket igjen over den dimensjonen denne saken har fått og det er utfordrende å ikke kunne legge det bak oss, sier Jørstad. Hun sier de har skjerpet rutinene og lært mye av hendelsen og legger til at det er mange parter å ivareta; både pårørende, andre ansatte og sykepleieren.

Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med bistandsadvokaten til 84-åringens barn.