Retten: – Har ikke sperrer mot voldshandlinger

Mannen som er siktet for å ha knivstukket to personer på Torvet i Trondheim skrev på Facebook at han ville drepe. Sør-Trøndelag tingrett frykter han kan angripe igjen.

Knivstikking Torvet i Trondheim

Hele Torvet i Trondheim ble sperret av etter knivstikkingen og pågripelsen tirsdag.

Foto: Jørgen Pettersen / NRK

Tirsdag denne uken ble to personer knivstukket på Torvet i Trondheim. Politiet avfyrte et varselskudd under pågripelsen av mannen, som torsdag ble varetekstfengslet i fire uker.

Grunnen til fengslingen er fare for gjentakelse, og i fengslingskjennelsen kommer det frem hva denne gjentakelsesfaren bunner i.

Tingrettsdommer Leif Holm skriver at «siktedes handlinger viser at han, i hvert fall for tiden, ikke har noen sperrer mot å begå særdeles alvorlige voldshandlinger». I tillegg trekkes det fram at knivstikkingen fort kunne fått er mer alvorlig utfall.

Kan ha vært i psykisk ubalanse

Dommeren mener mye tyder på at mannen var i en form for psykisk ubalanse da han gikk løs på to ukjente personer.

Holm skriver at «hva som har utløst en slik eventuell ubalanse er det ikke mulig å ha noen formening om. Men handlingene i seg selv er en klar indikasjon på at siktede var i en avvikende psykisk tilstand».

Den siktete 25-åringen har fått en primærpsykiatrisk vurdering, og den konkluderte med at det er tvil om hvilken tilstand han var i da knivangrepet skjedde.

«Svært alvorlige forhold»

«Retten mener at varetektsfengsling ikke vil være et uforholdsmessig inngrep sett på bakgrunn av siktelsen ...», og dommeren skriver også at samfunnets behov for beskyttelse «for nye tilsvarende handlinger veier særlig tungt».

Mannen er nå innlagt på Brøstet sikkerhetsavdeling og mottar medisinsk behandling der.

Avhør av vitner veier særlig tung, skriver retten. De har snakket med flere bekjente av mannen som har fortalt om hva 25-åringen har skrevet åpent på nettet. «Ifølge dette vitnet skal siktede via Facebook gitt uttrykk for at han vil drepe alle som er slemme mot vitnet».

Mannen tok ikke stilling til skyldspørsmålet da han ble fremstilt for varetekt, skriver Adresseavisen.